Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet Dönemi’nde (1928) Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkmış edebî bir topluluktur. Beş Hececiler’in savunduğu sanat anlayışına karşı içtenliği ve saf (öz) şiiri savunmuşlardır. 1928’de yayımladıkları Yedi Meşale adlı ortak kitapta metinlerini bir araya getirmişlerdir.

Online test

 

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Altısı şair, bir hikâyeci yedi genç arkadaştan oluşan bir edebî topluluktur.
 • Cumhuriyet Dönemi’nin bir beyanname ile görüşlerini açıklayarak ortaya çıkan ilk edebî topluluğudur.
 • Topluluğa Yedi Meşale ismini veren Sabri Esat Siyavuşgil’dir.
 • Yedi Meşalecilerin şu sözleri onların Servet-i Fünûn şiirine ve memleketçi şiirin kalıplarına isyanlarını dile getirir: “Yazılarımızda ne dünün mızmız ve soluk hislerini, ne son zamanların renksiz ve dar Ayşe, Fatma terennümünü bulacaksınız. Biz her şeyden evvel duygularımızı başkalarının manevi yardımına muhtaç kalmadan ifade etmeye çalıştık.”
 • Canlılık, samimiyet ve daima yenilik sloganıyla hareket etmişlerdir.
 • Verlaine, Mallerma gibi Fransız sembolist şairleri örnek almışlardır.
 • Şiirin konusunu olabildiğince genişletmeye çalışmışlardır.
 • “Sanat için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.
 • Hece ölçüsünü geliştirmeyi amaç edinmişlerdir.
 • Hayata, eşyaya, olaylara ve insanın iç dünyasına izlenimci (empresyonist) bir ressam gözüyle bakmışlardır.
 • Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî şiir estetiğinin ötesine geçememiş, onların devamı olduklarını gösteren şiirler yazmışlardır.
 • Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşler; ancak bunda pek başarılı olamamışlardır.
 • Büyük iddia ve düşüncelerle ortaya çıkan bu topluluk kısa sürede dağılmıştır.
 • Şiirimize yeni bir duyarlılık getirmişler; bu duyarlılığı, işledikleri konuları imge ve benzetmelerle beslemişlerdir.

TEMSİLCİLERİ

Ziya Osman Saba
Sabri Esat Siyavuşgil
Yaşar Nabi Nayır
Muammer Lütfi Bahşi
Vasfi Mahir Kocatürk
Cevdet Kudret Solok
Kenan Hulusi Koray  (Hikayeci)

 

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.