Türk Edebiyatında Mesnevi ve Hamse

 

Edebiyatımızda mesnevi türünde eser veren önemli isimler ve eserleri şunlardır:

Yusuf Has Hacip  Kutadgu Bilig
Şeyyad Hamza Yusuf ü Züleyha
Ahmedi  İskendername
Ahmedi  Cemşid ü Hurşid
Mevlana  Mesnevi
Âşık Paşa  Garipname
Süleyman Çelebi  Vesiletü’n-Necat
Şeyhi  Harname
Şeyhi  Hüsrev ü Şirin
Gülşehri  Mantıku’t-Tayr
Ahmet Fakih  Çarhname
Hoca Mesud  Süheyl ü Nevbahar
Fuzuli  Leyla ile Mecnun
Nabi  Hayriyye
Nabi  Hayrabad
Şeyh Galip  Hüsn ü Aşk

 

Edebiyatımızda hamse sahibi olan isimler şunlardır.

Ali Şir Nevai:
Hayretü’l-Ebrar, Ferhat ile Şirin, Leyla ve Mecnun, Seb’a-i Seyyare ya da Behram Şah, Sedd-i İskenderi

Hamdullah Hamdi (Anadolu’da ilk hamse sahibi)
Yusuf ü Züleyha, Leyla ve Mecnun, Kıyafetname, Mevlid, Tuhfetü’l-Uşşak

Taşlıcalı Yahya
Gencine-i Raz, Usulname, Şah u Geda, Yusuf ü Züleyha, Gülşen-i Envar

Nergisi (Bu sanatçının hamsesi mensurdur)
Nihalistan, İksir-i Saadet, Meşaku’l-Uşşak, Kanunür-Reşad, Gazavat-ı Mesleme

Nevizade Atayi
Sakiname, Nefhatü’l-Ezhar, Sohbetü’l-Ebkâr, Heft-han, Hılyetü’l-Efkâr

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.