Fotoğraf yok
Ders Notları

Süleyman Nazif

Servet-i Fünûn şairlerinden Fâik Ali Ozansoy’un ağabeyidir. Diğer Servet-i Fünûn’un çoğu sanatçısı gibi, Nazif’in de ilk edebî kültürü Divan edebiyatına dayanır. Ancak, babasının tavsiyesi ile henüz çocuk denebilecek bir yaşta iken, Namık Kemal’in eserlerini de […]

Fotoğraf yok
Ana Sayfa

Akif’in Karakteri

Milletlerin tarihinde büyük adamlar vardır. Kimi bir devletin temelini attıkları için, kimisi kurtarıcı olarak milletinin vatanın birlik ve bütünlüğünü korudukları ve bunları yeni güçlerle takviye edip zirveye çıkardıkları için büyüktürler. Haşmetli mazimizi dile getiren şairlerimiz […]

Ders Notları

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

İslamiyetin kabulü ile özellikle aydın kesimin edebiyat anlayışında  büyük değişiklikler görülmüştür. Ancak Türk halkı, aydınların aksine geleneklerini devam ettirmiş, İslamiyet öncesi anlayışı , İslami değerlerlerle harmanlamıştır. Bu birleşmenin sonucunda Halk Edebiyatı ortaya çıkmıştır. Özellikle şiirde […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

Şiir Ve İnşa

Günümüz Türkçesi Şiirin genel tanımı “vezinli söz”dür…Şiir her kavimde tabiidir. Yer yüzüne ne kadar millet ve kavim gelmişse, hepsinin kendilerine mahsus şiirleri vardır. Osmanlıların şiiri acaba nedir? Necati ve Baki ve Nef’i divanlarında gördüğümüz kasideler […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

Öğretici Metinler

DENEME Bir insanın herhangi bir konuda içini dökmek, paylaşmak amaçlı kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir. Deneme tür ve üslup olarak pek çok türe yaklaşır. Bu yüzden de yazılması en zor […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Noktalama İşaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN TARİHÇESİ Noktalama, yazının daha iyi anlaşılmasını, konuşma dilindeki eksiltili ya da tonlamayla belirtilen değişmeceli vb. anlatımların yazıda gösterilmesini sağlayan yazılı göstergeler dizgesidir. Noktalama aynı zamanda okumayı da kolaylaştıran bir araçtır. Noktalamayı İÖ 2. […]