Fotoğraf yok
Ders Notları

1980 Sonrası Türk Şiirinin Genel Özellikleri

Medya şiir üretimine ve sunumuna katkı yapmıştır. Şiir popüler kültürün parçası haline gelmiştir. Şiir klipleri, şiir kasetleri ve CD/ DVD’leri yapma ve bunları medyada tanıtma modası doğmuştur. Şehirli kimliği öne çıkmıştır. Çocukluk, temel izleklerden biridir. […]