Toplumcu Gerçekçi Edebiyat

Toplumcu gerçekçilik Marksist dünya görüşü üzerine oturan, dünyayı ve insanı bu görüş paralelinde değerlendiren yazınsal akımdır. Toplumu, toplumsal ve gerçek yönleriyle sergileme eğilimi Cumhuriyet’ten sonra