İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

ÖZELLİKLERİ  Yeni Gerçek, And, Halkın Dostları, Militan gibi dergiler etrafında toplanan şairler, şiir anlayışlarını ve ideolojilerini bu dergilerde açıklamaya çalışmışlardır.  Marksist felsefeyi benimseyen