Fotoğraf yok
Ders Notları

Mehmet Akif Ersoy

İstanbul’da doğdu. Babası, Fatih Camii medrese hocalarından Arnavut İpekli Tahir Efendi’dir. Ortaöğrenimini Fatih Merkez Rüştiyesinde ve Mekteb-ı Mülkiye İdadisinde gördü. Bir yandan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrendi. Ortaöğrenimini bıktırdıktan sonra Halkalı […]