Fotoğraf yok
Ders Notları

Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar

  Şiir Üzerine Bazı Düşünceler Okurun bu kitapta okuyacağı “Bir Günün Sonunda Arzu” adlı manzume ilk yayımlandığı zaman, anlamı kimilerince gereğinden çok kapalı sayılmış ve bununla ilgili olarak şiirde “anlam” ve “açıklık” üzerine hayli şeyler […]