Mehmet Rauf

Servet-i Fünûn romanının  önemli ismlerinden olan Mehmet Rauf, 1875 yılında İstanbul’da doğar. Edebiyata ilgisi küçük yaşta başlayan sanatçı, 1896 yılından sonra Servet-i Fünûn Edebiyatına katılmış