Şair Evlenmesi

Şinasi, Şair Evlenmesi’ni 1859 yılında iki perde olarak düşünerek kaleme almış; fakat ilk perdesini çıkararak tek perde halinde Tercümân-ı Ahvâl gazetesinde tefrika etmiştir. Bir perde