Süleyman Nazif

Servet-i Fünûn şairlerinden Fâik Ali Ozansoy’un ağabeyidir. Diğer Servet-i Fünûn’un çoğu sanatçısı gibi, Nazif’in de ilk edebî kültürü Divan edebiyatına dayanır. Ancak, babasının tavsiyesi ile

bURAYA YAZINCA NE OLUYOR ?

Akif’in Karakteri

Milletlerin tarihinde büyük adamlar vardır. Kimi bir devletin temelini attıkları için, kimisi kurtarıcı olarak milletinin vatanın birlik ve bütünlüğünü korudukları ve bunları yeni güçlerle takviye

Halit Ziya Uşaklıgil

İzmir’de Nevruz dergisini ve Hizmet gazetesini çıkarmıştır. 1896’da Servet-i Fünun’a katılmıştır. 1901’de yazarlığı bırakmıştır. Halit Ziya, 1866 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1883′ten 1943′e kadar altmış