Halk Şiiri Test

1 – Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir? A) Sözlü bir edebiyattır, ağızdan ağıza, nesilden nesile sözlü yolla ulaşmıştır. B) Şiirler müzik eşliğinde yazıya

10. Sınıf Edebiyat Test

I- Halk hikâyeleri anonimdir, mesneviler ise bir yazar tarafından oluşturulur. II- Halk hikâyeleri manzum – mensur, mesneviler ise manzum olarak yazılır. III- Halk hikâyelerinde olağanüstü