Fotoğraf yok
Test

Halk Şiiri Test

1 – Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir? A) Sözlü bir edebiyattır, ağızdan ağıza, nesilden nesile sözlü yolla ulaşmıştır. B) Şiirler müzik eşliğinde yazıya aktarılarak söylenmiştir. C) Nazım birimi dörtlüktür ancak çok az da […]

Fotoğraf yok
Test

10. Sınıf Edebiyat Test

I- Halk hikâyeleri anonimdir, mesneviler ise bir yazar tarafından oluşturulur. II- Halk hikâyeleri manzum – mensur, mesneviler ise manzum olarak yazılır. III- Halk hikâyelerinde olağanüstü olaylara yer verilir, mesnevilerde ise olağanüstü olaylar yoktur. 1- Halk […]