Battalname – Danişmendname

BATTALNAMELER Seyyid Battal Gazi üzerine yazılmış olay merkezli eserlere “battalname” denir. “Battal” , gerçekte önce Araplar içinde yaşayıp kahramanlaşmış sonra Türk hayal gücünün yardımıyla bir

Orhun Abideleri

Orhun Abideleri (Göktürk Yazıtları), Türk tarihinde, edebi değeri olan ilk yazılı belgedir. Yazıtlar, eski İskandinav dillerinde kullanılan alfabe olan runik yazıyla yazılmıştır. Otuz sekiz harften