Geleneksel Türk Tiyatrosu

Batı’da Eski Yunan Medeniyeti’nden itibaren yazılı belgelere dayanarak gelişimini sürdüren dramatik kurgulu sanat yani bilinen tabiriyle tiyatro, Türk toplumuyla Tanzimat Dönemi’nde tanışmıştır. İçinde tez ve