Halk Şiirinin Genel Özellikleri

İslamiyetin kabulü ile özellikle aydın kesimin edebiyat anlayışında  büyük değişiklikler görülmüştür. Ancak Türk halkı, aydınların aksine geleneklerini devam ettirmiş, İslamiyet öncesi anlayışı , İslami değerlerlerle