Cümle Çeşitleri

BASİT YAPILI CÜMLE Bir tek çekimli fiille kurulan cümlelerdir. Bağımsız cümle de denir. Başka bir cümle ile bağımlı olmayan, başka bir cümlenin kendisiyle bağımlı bulunmadığı,

Cümle Çeşitleri

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER   1-Fiil (Eylem) Cümlesi: »  Yüklemi çekimli bir fiilden kurulu cümlelere fiil cümlesi denir. Fiil cümlelerinde yüklem haber ya da dilek