Sıfat-Fiil (Ortaç)

Fiilden türeyerek sıfat görevinde kullanılan fiilimsilere sıfat-fiil denir. » Sıfat-fiil ekleri şunlardır: (Anası mezar dikecekmiş) -an -ası -mez -ar -dik -ecek -miş “Ağlayan çocuk, biraz

İsim-Fiil (Adeylem)

» Fiilden türeyen ve isim görevinde kullanılan fiilimsilerdir. Varlıkların ya da kavramların nasıl, adı varsa, fiillerin de adı vardır. İşte isim-fiiller aslında eylemlerin adı görevinde

Fiilimsi (Eylemsi)

  Çeşitli ekler yardımıyla fiillerden türetilen, isim, sıfat ya da zarf görevlerinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Bu sözcüklere fiilimsi denmesinin nedeni anlam yönünden fiillerden tamamen