Servet-i Fünun Şiiri

 • Şiirde köklü değişiklikler yapılmıştır.
 • Tablo altına şiir yazma çok önceleri başlamış olsa da Servet-i Fünun’da artmıştır. Kendisi de bir ressam olan Tevfik Fikret bu konuda öncüdür. Bir diğeri Ali Ekrem Bolayır’dır. Tablo altına şiir yazma daha sonra fotoğraflara ve kartpostallara geçmiştir. Bu tutum, Servet-i Fünun’da tabiat düşüncesinin uyanması olarak yorumlanabilir.
 • İmgeler tabiattan veya Fransız şiirinden etkilenerek oluşturulmuştur. Servet-i Fünun şairleri eski edebiyatı terk ederek tabiatın hâkim olduğu yeni bir imge düzenine geçiş yapmışlardır. Fransız şiirinden en çok etkilendikleri de Baudelaire’dir.
 • Divan nazım biçimleri kullanılmamıştır. Bunun yerine sone, terzarima, triyole gibi Fransız nazım biçimleri alınmıştır. Müstezat nazım biçimi de bozularak serbest şiire yaklaştırılmış, böylece serbest müstezat oluşturulmuştur.
 • Aruz vezni kullanılmış, ancak bir şiirde birden fazla kalıp kullanmak biçiminde bir yenilikle kullanılmıştır. Aruz ölçüsü ustaca (kusurları yok denecek kadar az) kullanılmıştır.
 • Kafiye kulak içindir, kaidesi uygulanmıştır.
 • Cümlenin dize veya beyitte bitmesi kaldırılmış, şiirde cümlenin istediği yerde bitmesine izin verilmiştir. Şiiri düz yazıya yaklaştırmak demek olan bu uygulamaya anjambman denmiştir.
 • Şiirde bütün güzelliği ele alınmıştır.
 • Siyasi baskı yüzünden sosyal konuları işleyemez olmuşlar, daha çok, aile, aşk, tabiat, karamsarlık, hüzün (melankoli), hayal-hakikat çatışması gibi bireysel konular işlemişlerdir. Fakat şiirde her konunun işlenebileceğini kabullenmişlerdir.
 • Ritim, ses, ahenk ve musikiye önem vermişlerdir. Bunda bağlı oldukları Parnasizm ve Sembolizm akımı etkili olmuştur.
 • Çok ağır bir dil kullanmışlardır. Şiirde ahengi yakalamak için yabancı sözlüklerden bilmedikleri sözcükleri bile kullanmışlardır.
 • Şiirlerde ah, of, oh gibi ünlemleri ve ki, ve gibi bağlaçları heyecan verdikleri için çokça kullanmışlardır. Bunlar Fransız şiirinden gelmedir.
 • Şiirde tabiat betimlemeleri, parnas görüntülere ve tablolaştırmalara büyük yer vermişlerdir.
 • Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin şiir alanında en başarılı örnekleri vermiştir.

SERVET-İ FÜNUN’UN BAĞLI OLDUĞU AKIMLAR
Roman ve öyküde Realizm ve Natüralizme bağlı olan sanatçılar şiirde Parnasizm ve Sembolizm’e bağlıdırlar.

 

ONLİNE TEST – ÇIKMIŞ SORULAR
SERVET-İ FÜNUN’DA ROMANİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.