Servet-i Fünun Şiiri

1.Şiirde köklü değişiklikler yapılmıştır.
2.Tablo altına şiir yazma çok önceleri başlamış olsa da Servet-i Fünun’da artmıştır. Kendisi de bir ressam olan Fikret bu konuda öncüdür. Bir diğeri Ali Ekrem Bolayır’dır. Tablo altına şiir yazma daha sonra fotoğraflara ve kartpostallara geçmiştir. Bu tutum, Servet-i Fünun’da tabiat düşüncesinin uyanması olarak yorumlanabilir.
3.İmgeler tabiattan veya Fransız şiirinden etkilenerek oluşturulmuştur. Servet-i Fünun şairleri eski edebiyatı terk ederek tabiatın hâkim olduğu yeni bir imge düzenine geçiş yapmışlardır. Fransız şiirinden en çok etkilendikleri de Baudelaire’dir.
4.Divan nazım biçimleri kullanılmamıştır. Bunun yerine sone, terzarima, triyole gibi Fransız nazım biçimleri alınmıştır. Müstezat nazım biçimi de bozularak serbest şiire yaklaştırılmış, böylece serbest müstezat oluşturulmuştur.
5.Aruz vezni kullanılmış, ancak bir şiirde birden fazla kalıp kullanmak biçiminde bir yenilikle kullanılmıştır. Aruz ölçüsü ustaca(kusurları yok denecek kadar az) kullanılmıştır.
6.Kafiye kulak içindir, kaidesi uygulanmıştır.
7.Cümlenin dize veya beyitte bitmesi kaldırılmış, şiirde cümlenin istediği yerde bitmesine izin verilmiştir. Şiiri düzyazıya yaklaştırmak demek olan bu uygulamaya anjambman denmiştir.
8.Şiirde bütün güzelliği ele alınmıştır.
9.Siyasi baskı yüzünden sosyal konuları işleyemez olmuşlar, daha çok, aile, aşk, tabiat, karamsarlık, hüzün (melankoli), hayal-hakikat çatışması gibi bireysel konular işlemişlerdir. Fakat şiirde her konunun işlenebileceğini kabullenmişlerdir.
10.Ritim, ses, ahenk ve musikiye önem vermişlerdir. Bunda bağlı oldukları Parnasizm ve Sembolizm akımı etkili olmuştur.
11.Çok ağır bir dil kullanmışlardır. Şiirde ahengi yakalamak için yabancı sözlüklerden bilmedikleri sözcükleri bile kullanmışlardır.
12.Şiirlerde ah, of, oh gibi ünlemleri ve ki, ve gibi bağlaçları heyecan verdikleri için çokça kullanmışlardır. Bunlar Fransız şiirinden gelmedir.
13.Şiirde tabiat betimlemeleri, parnas görüntülere ve tablolaştırmalara büyük yer vermişlerdir.

SERVET-İ FÜNUN’UN BAĞLI OLDUĞU AKIMLAR
Roman ve öyküde realizm ve natüralizme bağlı olan sanatçılar şiirde Parnasizm ve Sembolizm’e bağlıdırlar.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.