Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

(1920–1940)

TEMSİLCİLERİ: Nazım Hikmet, Ercümet Behzat Lav

 Toplumsal sorunlar, politik, ideolojik bir bakış açısıyla işlenmiştir. Sosyalist, marksist, materyalist dünya görüşü öne çıkmıştır. Bir programa, teze bağlıdırlar.

 Rus şair Mayakovski’den ve fütürizm akımından etkilenmişlerdir.

 Kitleleri harekete geçirmek istediklerinden hitabet (söylev) üslubundan yararlanmışlardır.

 Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir. Hümanist bir dünya görüşünü ortaya koymuşlardır.

 İşçi, emekçi ve köylü sınıfının ezildiği temel düşüncesinden hareket etmişler, realistler gibi yalnızca sorunları yansıtmakla kalmamış sorunları aşmanın ve hayatı değiştirmenin mücadelesini vermişlerdir.

 Serbest nazım tercih edilmiştir; ahengi; ses akışıyla (vurgu, tonlama, aliterasyon, asonans mısra düzeniyle) sağlamışlar, kısalı uzunlu şiir cümlelerinden yararlanmışlardır.

 Şiirde yalın bir dil kullanmayı tercih etmişlerdir. Şiirde imgeye ve söz sanatlarına az yer vermişler, genellikle kelimeleri gerçek manalarında kullanmışlardır.

 Şiirde o güne kadar kullanılmayan kelime ve kavramları şiire sokarak şiir dilini zenginleştirmişlerdir.

 Sanat toplum içindir anlayışı hâkimdir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.