SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL

 

 1907 yılında doğmuş, 1968’de vefat etmiştir.
 Liseyi İstanbul’da bitirdikten sonra yükseköğrenimini Fransa’da yaparak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Felsefe profesörü olarak atanmıştır.

 Sanat hayatına şiirler başlamıştır.

 Yedi Meşale topluluğun da yer almıştır.

 Şiirlerini, Muhit, ve varlık dergilerinde yayınlamış, daha sonra şiiri bırakmıştır.

 Ruh bilimi, folklor ve eğitim konularında çalışmalar yapmıştır. Bununla beraber fıkra yazarlığı da yapmıştır.

 Etrafında gördüklerini bir fotoğrafçı titizliğiyle olduğu gibi göstermeyi amaçlamıştır.

 Şiirlerinde empresyonizmin etkiler görülür.

Fransız edebiyatından çeviriler yapmış ve çevirileriyle tanınmıştır.

 Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

 Ayrıca Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerini Fransızcaya çevirmiştir.

ESERLERİ

Şiir:
Odalar ve Sofalar

İnceleme:
İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul,
Psikoloji ve Terbiye Bahisleri

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.