Nazım Birimi

Şiirde yer alan her bir satıra mısra ya da dize adı verilir.

Şiiri oluşturan mısra kümelerine nazım birimi denir. Edebiyatımızda üç tür nazım birimi kullanılmaktadır: Dörtlük, beyit, bent…

Dörtlük: Dört mısradan oluşan nazım birimidir. Türk edebiyatının milli nazım birimi dörtlüktür.

Türk halk şiirinde genellikle dörtlük nazım birimi kullanılır.

O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin

Halit Fahri Ozansoy

 

Beyit: İki mısradan oluşan nazım birimidir. Edebiyatımıza, İslamiyet’in kabulünden sonra girmiştir.

Divan şiirinde büyük oranda beyit nazım birimi kullanılır. Gazel, kaside, mesnevi gibi bu dönemin sık kullanılan nazım biçimleri beyit ile oluşturulmuştur.

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı…
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı… 

Yahya Kemal Beyatlı

 

Bent: İki ve dört mısra dışındaki mısra topluluklarına bent adı verilir.

Denizlerden
Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.
Bilsen
Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Ne sen,
Ne ben,
Ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
Ne de alam-ı fikre bir mersa
Olan bu mai deniz,
Melali anlamayan nesle aşina değiliz. 

Ahmet Haşim

 

 

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.