Natüralizm

Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır.
Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Natüralistler, Determinizmi topluma ve insana uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı.

  • İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar.
  • Realizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  • Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir.
  • Yazar eserde kişiliğini gizler.
  • Gözlem ve tasvir önemlidir.
  • Tiyatroda kostüm ve dekora önem verilir.
  • Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar.
  • Bedenden ayrı bir ruh yoktur.
  • Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur.
  • Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.

Temsilcileri

Emile Zola

EMİLE ZOLA: Natüralizmin öncüsüdür. Deneysel edebiyatın ilkelerini belirlemiş bu ilkelere uygun eserler vermiştir. Üç önemli romanı vardır:
Nana
Tiyatroculuktan fahişeliğe geçen bir kadın üzerinden fahişeliği anlatan romandır.
Germinal
Germinal, ürün ve bereket demektir. Roman 19.Yüzyıldaki maden işçilerinin dramını anlatır.
Meyhane
Romanda kenar semtlere ait kokuşmuşluk, fahişelik, pislikler üzerinden ahlak dersi verilmek istenmiştir.

GONCOURT KARDEŞLER: Edmond ve Jules adlı iki kardeş yazardır. Eserlerini birlikte yazmışlardır. Natüralizm’in Zola’dan sonraki en önemli temsilcileridir. Flaubert’in realizmini aşırı gerçekçiliğe çevirmişlerdir. “Germinei Lacerteux” adlı roman, “ilk doğal roman” sayılmıştır. İki kardeş aynı zamanda artistik nesrin de öncüsü sayılır.

GUY DE MAUPASSANT: Roman ve öykü yazarıdır. Olay hikâyesinin öncüsüdür.(Maupassant tarzı öykü). Maupassant, gerçekte realisttir; fakat seçtiği karamsar tipler onu natüralizme yaklaştırmıştır.

ALPHONSE DAUDET: Kısmen natüralist sayılır. Yoksul insanları betimlerken natüralizme yaklaşmıştır.
Hikâyeleri: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri.
Roman: Jack, Tarasconlu Tartarin.

HİPPOLY TAİNE: Fransız eleştirmen, determinist* görüşlü natüralist.

*DETERMİNİZM: Felsefede aynı sebepler her zaman aynı sonuçları doğurur diye tanımlanan düşünce.

Natüralizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım ve Beşir Fuat’tır.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.