Milli Edebiyat – Boşluk Doldurma

1-Milli Edebiyat Dönemi hangi yıllar arasını kapsar?
……………………………………………….
2-Milli edebiyatın oluşumunda hangi dergi etkilidir?
………………………………………………….
3-Milli edebiyatın temel ilkelerinin ele alındığı ,grubun görüşlerini ortaya koyan makalenin adı nedir?
…………………………………………………………..
4-Genç Kalemler dergisi kimlerin önderliğinde çıkarılmıştır?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
5-Hangi kişinin Milli edebiyata katılmasıyla grupta Türkçülük düşüncesi desteklenmiştir?
…………………………………………………….
6-Milli edebiyat hareketinin oluşmasında etkili olan akımlar nelerdir, isimlerini
yazınız…………………………………………………………………..
7-İlk Türk sosyoloğu kabul edilen yazarımız kimdir?
………………………………………………
8-Hüsn ve Şiir dergisinin isminin Genç Kalemler olarak değiştirilmesini öneren isim kimdir?
………………………………………
9-Milli Edebiyat Döneminde genellikle ……………. ölçüsü kullanılmıştır.
10-Osmanlı Devleti bünyesindeki Türk, Arap , Yunan, Ermeni gibi milletleri dil, din, mezhep bakımından bir tutmayı amaçlayan akımın adı nedir? ………………….
11-20.yy başlarında imparatorluk bünyesindeki farklı ulusların bağımsızlıklarını ilan etmesi hangi fikrin önemini kaybettiğini gösterir? …………………
12-Osmanlıcılığı savunan isimlere örnek veriniz……………………………………………………………………..
13-Halkı Müslüman olan ülkeleri bir çatı altında toplamayı ve kalkındırmayı amaçlayan akım
hangisidir? …………….
14-İslamcılık anlayışını savunanlar hangi dergiler etrafında toplanmışlardır? ………………………….. ve ……………………….
15-Arap, Arnavut gibi Müslüman unsurların kendi bağımsızlıklarını istemeleri sebebiyle sonuçsuz kalan akım hangisidir? ………………………………
16-Batıcılar fikirlerini kimin çıkardığı hangi dergide toplamışlardır? ………………………………………….
17-Batıcılık akımını savunan isimlere örnek veriniz?……………………………………………………..
18-Türkçülük düşüncesini belli prensiplere bağlayan kişi kimdir? Ayrıca Türkçülüğü savunanlara örnek veriniz. …………………………………………………..
…………………………………………………………………. .
…………………………………….
19-Milli edebiyatın gelişmesini sağlayan iki derneğin isimlerini yazınız. ………………………………. ve
…………………………………………..
20-Milli edebiyatın gelişmesini sağlayan dergilere beş örnek yazınız.
……………………
……………………
……………………
…………………..
……………………
21-Milli Edebiyat Döneminde sanat ………………… içindir anlayışı yaygındır.
22-Milli Edebiyat Dönemi roman ve hikayelerinde hangi akım etkilidir? …………………………..
23-Yazı dilinin konuşma diline yakınlaştırılması, öteki Türk lehçelerinden kelime alınmaması, Arapça ve Farsçanın söylendiği gibi yazılması, İstanbul Türkçesine önem verilmesi, hece ölçüsüne ağırlık verilmesi dilin sadeleştirilmek istenmesi hangi dönemin özelliği arasında yer alır? …………………………………..
24-Mor Salkımlı Ev , Türk’ün Ateşle İmtihanı eserlerinin türü nedir ve yazarı kimdir? …………..
25-Anadolu Notları adlı gezi yazısı kime aittir? ………………………………………………
26-Zoraki Diplomat,Anamın Kitabı,Politikada Kırk Beş Yıl adlı eserlerin türü nedir ve yazarı kimdir?
…………………………………………
27-Yeni Lisan adlı makale ve Ruzname adlı günlük kime aittir? ……………………………………….
28-Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hatıralar, Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım adlı eserler kime aittir? ………………………………………………..

One comment

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.