Mesnevi

  • Her beytin kendi içinde uyaklı olduğu uzun nazım biçimidir. (aa, bb, cc, dd…)
  • Aruzun kısa kalıpları ile yazılmıştır.
  • Divan edebiyatında manzum hikâyelerin yazıldığı nazım biçimidir.
  • Beyit sayısı sınırsızdır. Örneğin Mevlâna’nın mesnevisi 25.000 beyitten oluşmuştur.
  • Mesneviler aşk, tasavvuf, savaş ve kahramanlık, şehir ve şehrin güzellikleri, mizah gibi değişik konularda yazılmıştır.
  • Divan edebiyatında roman ve hikâye gibi türler olmadığı için mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutmuştur.
  • Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye “Hamse” adı verilir. Bkz: Türk Edebiyatında Mesnevi ve hamse

Mesnevi nazım şekli ile yazılmış eserler konularına göre şöyle sınıflandırılabilirler:

 

⇒ Destanlar, savaş ve kahramanlık konularını işleyen mesneviler: İskendernâme (Ahmedî)

⇒ Aşk hikâyelerini konu alan mesnevîler: Leylâ ve Mecnun, Vamık u Azrâ, Hüsrev ü Şirin.

⇒ Dinî ve tasavvufi mesneviler: Mevlid (Süleyman Çelebi), Hilye-i Hakanî (Hakanî), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip).

⇒ Ahlâki-didaktik mesnevîler: Hayriyye (Nâbî)

⇒ Şehirleri ve o şehrin güzellerini anlatan mesnevîler: Şehrengiz-i Bursa (Lâmiî), Hûbannâme (Enderunlu Fazıl)

⇒ Eğlence ve düğünleri anlatan eserler: Surnâme (Vehbî).

⇒ Mizahi mesneviler: Harnâme (Şeyhî)İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.