Kemal Tahir

941981a272d71f7a6e9951c29c946716_big_rAsıl adı İsmail Kemalettin Demir

1910 yılında İstanbul’da doğdu.

Lise yıllarında öğrenimi bırakarak yirmi iki yaşında gazeteciliğe başladı.

1938 yılında Nazım Hikmet ile beraber yargılandığı Donanma Davası’nda on üç sene hapis cezasına çarptırıldı. Çankırı,Çorum,Malatya cezaevlerinde on iki sene hapis yattı. 1950 yılında genel af ile serbest kaldı.Romanlarını 1955 yılından itibaren yayımlamaya başladı.

Sadece eserleriyle değil, tarihe bakışıyla da  kültür hayatımızda önemli bir yer edinen Kemal Tahir, 1973 yılında ölmüştür.

Eserlerinin konularını, hapishanede tanık olduğu olaylardan, Kurtuluş Savaşı’ndan ve tarihten almıştır.Eserlerinde törelere bağlı köy düzenini eleştirmiştir.

Romanlarındaki eşsiz dil ve üslup güzelliğini, mahalli ağızları ve unutulmuş nesir dilini çağdaş roman teknikleri içinde kaynaştırark oluşturmuştur.

Geçim sıkıntısı yaşadığı günlerde Amerikan yazar Mickey Spilane’nin Mike Hammer romanlarını “F.M. İkinci” takma isimiyle yayımlamıştır.

Eserleri

Devlet Ana:  Osmanlı devleti kurulmadan önceki Anadolu’nun görünümünü ve Anadolu insanın özlemlerini anlatırken onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete olan ihtiyaçlarını da ortaya koymaktadır. 1968 yılında TDK Roman Ödülü’nü almıştır.

Esir Şehrin İnsanları: Mütareke dönemi aydınlarını ele alır. İmparatorluk ordularının yenilgiyi kabüllenip silahlarını bıraktıkları bir dönemde aydınların, en umutsuz koşulda savaşı üstlenişlerini anlatır. Romanın kahramaı Kamil Bey ‘dir.

Esir Şehrin Mahpusu:  Kamil Bey hapistedir. Kendisiyle, ailesiyle ve Osmanlı aristokrasisiyle derin bir hesaplaşmaya girişir. Bir tarafta çürümüş, işbirlikçi aileler; diğer tarafta gittikçe güçlenen Kuvayyı Millye direnişi… Kamil Bey, kurtuluş mücadelesi ile kendini yeniden yaratmaya karar verir.

Yol Ayrımı: Kamil Bey özlemini duyduğu biricik kızı Ayşe’ye kavuşmaya çalışırken Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan vatan demokrasi mücadelesi vermektedir. Serbest Fırka’nın kuruluşu ve tarihin derinliklerinde kalan ayrıntılar bu kitapta okuyucuya sunulur.

Kurt Kanunu: Yazar “ Kurtlukta düşeni yemek kanundur.” Acımasızlığı yaşayan gerçek kişileri anlatır. Cumhuriyetin en bunalımlı dönemlerinden olan İzmir suikasti olayına karışan ya da karıştırılan tarihsel kişilerin darmı ele alınır. Eserin başkişisi İttihat Terakki’nin Küçük Efendi’si; Kara Kemal Bey’dir.

Karılar Koğuşu: Yazarın ölümünden sonra yayınlanan bu roman Malatya günlerini ve İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sini anlatır. Savaşın belirsizliği insanları büyük sefalete sürüklerken Murat ( İstanbullu ) hapis hayatının zorluklarıyla adileşen insanların yaşamına tanık olur. Bu tanıklık kötü yola düşen bir kadının cezaevine gelmesiyle yeni bir biçim kazanır. Murat kendi kendine şu soruyu sorar. “ Ahlak ve namus kavramları, para ve güç karşısında elden ele gezerken, tutuklu olmak ile özgür olmak arasında ne fark var? “

Yorgun Savaşçı: Esir Şehir üçlemesinde İstanbul’da çalışan aydınlar bu romdan Anadolu’dadır. Yol Ayrımı’nın yan karakterlerinden olan olan Cehennem Topçu Cemil bu romanın başkahramanıdır. 1919-1920 yıllarında oluşan İstanbul örgütlenmelerini ve Anadolu direnişini anlatan Yorgun Savaşçı cumhuriyete giden sürecin romanı olarak da okunabilir. 1967 yılında Yunus Nadi Armağanı’nı almıştır.

Diğer Eserleri:

Roman: Kelleci Memed, Rahmet Yolları Kesti, Köyün Kamburu, Sağırdere, Damağası, Bozkırdaki Çekirdek

Hikaye: Göl İnsanları

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.