İsmet Özel

 Ataol Behramoğlu ile birlikte “Halkın Dostları” dergisini çıkarmıştır.

 1963’ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başlayan şair, 1970’lerin ortalarına kadar devrimci sol düşünceden beslenmiş, 2. Yeni’den yararlanarak yoğun söyleyişleri ve mistik hava yaratma ustalığıyla dikkat çekmiştir.1974 yılına gelindiğinde o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşamıştır. Bu tarihten sonra yazı ve sanat hayatına, İslami düşünce çerçevesinde devam etmiştir.

 İsmet Özel, 2.Yeni’den toplumcu şiire ve İslami dünya görüşüne bağlanırken kendisi olabilen usta işi bir şiir geliştirmiştir.

“Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı” toplumcu şiir çizgisinde yazılmış şiirlerini toplayan kitaplarıdır.

 Şairlik yaşamının ikinci döneminin ilk kitabı “Cellâdıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar” başlığını taşır.

 Bu kitabından başlayarak mistik, dini bir duyarlılığa yönelir. Yabancılaşma, başkaldırı, özgürlük, bunaltı gibi temalar etrafında modern dünyada yaşayan insanın var oluş sorunlarını dile getirir.

 Siyasi yazıları kısmi aralıklarla çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmıştır.

 Şiir, deneme, söyleşi, mektup türlerinde çok sayıda eseri vardır.

ESERLERİ

Şiir:
Geceleyin Bir Koşu
Evet İsyan
Cinayetler Kitabı
Cellâdıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar
Erbain,
Bir Yusuf Masalı

Deneme, Söyleşi:
Üç Mesele
Taşları Yemek Yasak
Surat Asmak Hakkımız
Tehdit Değil Teklif
Kırk Hadis
Çenebazlık…

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.