Enver Gökçe

  • Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu.
  • Divan edebiyatını uzmanlık derecesinde öğrenmiştir.
  • Türkmence, Kırgızca, Karaimce, Göktürkçe, Oğuz lehçeleri üzerine çalıştı.
  • Dede Korkut Masalları”nı derleyerek bugünün Türkçesine aktardı.
  • Sosyalist düşünceleri nedeniyle 1951 yılında tutuklanmış ve işkencelere maruz kalmıştır.
  • Pablo Neruda’dan şiir çevirileri yaptı.
  • Köylülerime” şiiri büyük yankı uyandırmıştır.
  • İlk şiirlerini ünlü Halkevleri yayını olan “Ülkü” dergisinde yayımlamıştır.
  • Halk şiirinden yararlanmıştır.
  • “Mustafa Gökçe” takma adını kullanmıştır.

Eserleri:
Şiir:
Yaşamı ve Bütün Şiirleri

Çeviri şiirler:
Çağımızın Büyük Şairlerinden Pablo Neruda’nın Şiirlerinden Seçmeler

Biyografi:
Kemalettin Kamu
Bedrettin Uşaklı

Düz yazı:
Dost Dost İlle Kavga
Panzerler Üstümüze Kalkar

İnceleme:
Eğin Türküler

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Bir yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.