Emin Bülent Serdaroğlu

  • Halep’te doğmuş, eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Henüz lise yıllarında yazdığı şiirlerle tanınmıştır.
  • Ali Sami Yen’le birlikte Galatasaray Kulübü’nü kurmuş, burada bir süre futbol oynamıştır.
  • Balkan Savaşı başladığında gönüllü olarak savaşa katılan sanatçı, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Çanakkale cephelerinde bulunmuştur.
  • Galatasaray Lisesi’nde iyi bir Fransızca öğrenen, devrin edebî kültürünü iyi bilen sanatçı, yetiştiği dönem bakımından Edebiyat-ı Cedîdecilerin etkisindedir. Bu nedenle eserlerinde onların konu, dil ve imajlarının etkisi görülür.
  • İlk şiirleri, destansı bir özellik gösterir. Bu şiirlerindeki söyleyişiyle Namık Kemal’i, dili kullanması bakımından Tevfik Fikret’i andırır. Daha sonra yazdığı şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm düşüncelerini işler. Aynı zamanda, “Dev Şarkısı, Bir Destan Gibi” şiirlerinde başlangıçtaki destansı şiir anlayışını devam ettirir.
  • Yunanlılara karşı yazdığı “Kin” şiiriyle ünlenir. Şiir, bir milletin tarihî bir dönemindeki hissiyatını ifade etmesi bakımından millete mal olmuştur.
  • Bütün şiirleri dikkate alındığında, lirik, destanî konuları sanatlı bir söyleyişle işleyen bir sanatçı olduğu söylenebilir.
  • Şiirlerinde vezin ve uyak gibi şekle ait söyleyiş kusurları vardır.
  • Şiirlerini sağlığında kitap hâlinde yayımlayamamıştır.

 

KİN

Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını ,
Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını !
Al bayrağınla çık,yürü sağken zafer nüma ,
Bir gün şehit olunca sen , olsun kefen sana !
Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten ,
Düşman sadası,sus, yine yükselme gölgeden !
Kafir ! Hilal-i rayet-i İSLAM’ a hürmet et ,
Toplar boğar hitabını dağlarda akibet..!
Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini ,
Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini !
Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni ,
TÜRK’üm ve düşmanın sana kalsam da bir kişi..!
Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim ,
Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim .
Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam !
Evladının bugünkü adı sade intikam..!

Bir yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.