Yazar

Enderunlu Vasıf kimdir?

Hayatı 1771 yılında İstanbul’da doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl isminin Osman olduğu bilinmektedir. Devrin sadrazamlarından Halil Paşa ile olan akrabalık münasebeti olması iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Galatasaray Dış Enderun Mektebinde yetişmiş ardından Sultan Üçüncü Mustafa […]

Yazar

Koca Ragıp Paşa kimdir?

Hayatı 1699 yılında İstanbul’da doğmuştur. Diğer adı Mehmet olup Mehmet Ragıp Paşa olarak da bilinir. Defterhane katiplerinden Şevki Mustafa Bey’in oğludur. Orta halli bir aileden gelmiş olmasına rağmen iyi bir tahsil görmüştür. 18. yüzyılın önemli […]

Yazar

Şeyyad Hamza kimdir?

Hayatı 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Lami’i Çelebi’den edindiğimiz bilgiler Akşehir ya da Sivrihisar’da yaşadığını göstermektedir. Şeyyadlık yani duvar ustalığı yapmış, Ahi teşkilatına ve tarikat çevrelerine girmiş sufi […]

Yazar

Nesimi kimdir?

Hayatı 14 yüzyıl Azeri sahası şairlerindendir. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Diyarbakır, Irak ve Tebriz taraflarında yaşadığı, Ankara’ya kadar geldiği söylenir. İran’da ortaya çıkan “Hurufilik” mezhebinin kurucusu Fazlullah’ın halifelerinden olduğu ve inancı yüzünden Halep’te derisi […]

Yazar

Rabguzi kimdir?

Hayatı 14. yüzyılda Harezm sahasında yaşamış bir sanatçıdır. Asıl adı Burhaneddin oğlu Kadı Nasr olan sanatçının hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Rıbat-ı Oğuz adı verilen ve nerede olduğu tam olarak bilinmeyen bir yerden olduğu için […]

Yazar

Behçet Necatigil kimdir?

Hayatı 16 Nisan 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Behçet Gönül’dür. 1951 yılında mahkeme kararı ile soyadını “Necatigil” olarak değiştirmiştir. Babası Hacı Mehmet Efendi, annesi ise Bedriye Hanım’dır. Alim bir insan olan babası müftülük […]

Yazar

Necmettin Halil Onan kimdir?

Hayatı 1902 yılından Çatalca’da doğdu. Duyun-u Umumiye memurlarından Hilmi Bey’in oğludur. Ortaöğrenimini Vefa Lisesi’nde bitirdikten sonra 1919 yılında Darülfünun’un açtığı sınavı kazanarak edebiyat öğrenimine başladı. Mütareke döneminde İstanbul’un işgali üzerine Kurtuluş Savaşı’na destek amacıyla Anadolu’ya […]

Yazar

Orhan Asena kimdir?

Hayatı 7 Ocak 1922’de Diyarbakır’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi tıp fakültesini bitirdikten sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde doktor olarak görev yaptı. Uzmanlığını çocuk hastalıkları konusunda yaptı. 12 Mart […]

Yazar

Ömer Bedrettin Uşaklı kimdir?

Hayatı 24 Ağustos 1904 tarihinde Uşak’ta dünyaya geldi. İlköğrenimin Uşak’ta, ortaöğrenimini ise Sivas’ta tamamladı. 1927 senesinde Mülkiye Mektebi’ni tamamladıktan sonra devlet görevine başladı. Kaymakam yardımcılığı, kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu. 1943 yılında milletvekili seçildi. Bir […]

Yazar

Arif Nihat Asya kimdir?

Hayatı 7 Şubat 1904 tarihinde Çatalca’nın İnceğiz köyünde doğdu. Henüz bebekken babasını kaybetmiş, akrabalarının himayesinde, oldukça güç koşullar içinde büyümüştür. Okul hayatına mahalle mektebinde başlayan Arif Nihat, ilköğreniminin ardından önce Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’nde daha sonra […]