Yazar

Necmettin Halil Onan kimdir?

Hayatı 1902 yılından Çatalca’da doğdu. Duyun-u Umumiye memurlarından Hilmi Bey’in oğludur. Ortaöğrenimini Vefa Lisesi’nde bitirdikten sonra 1919 yılında Darülfünun’un açtığı sınavı kazanarak edebiyat öğrenimine başladı. Mütareke döneminde İstanbul’un işgali üzerine Kurtuluş Savaşı’na destek amacıyla Anadolu’ya […]

Yazar

Orhan Asena kimdir?

Hayatı 7 Ocak 1922’de Diyarbakır’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi tıp fakültesini bitirdikten sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde doktor olarak görev yaptı. Uzmanlığını çocuk hastalıkları konusunda yaptı. 12 Mart […]

Yazar

Ömer Bedrettin Uşaklı kimdir?

Hayatı 24 Ağustos 1904 tarihinde Uşak’ta dünyaya geldi. İlköğrenimin Uşak’ta, ortaöğrenimini ise Sivas’ta tamamladı. 1927 senesinde Mülkiye Mektebi’ni tamamladıktan sonra devlet görevine başladı. Kaymakam yardımcılığı, kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu. 1943 yılında milletvekili seçildi. Bir […]

Yazar

Arif Nihat Asya kimdir?

Hayatı 7 Şubat 1904 tarihinde Çatalca’nın İnceğiz köyünde doğdu. Henüz bebekken babasını kaybetmiş, akrabalarının himayesinde, oldukça güç koşullar içinde büyümüştür. Okul hayatına mahalle mektebinde başlayan Arif Nihat, ilköğreniminin ardından önce Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’nde daha sonra […]

Yazar

Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir?

Hayatı 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi, Fatma Ruhiye Hanım, babası ise Orman Bakanlığı memurlarından Süleyman Nazif Bey’dir. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy’de tamamladı. 1922 yılında öğretmenliğe başladı. Kayseri, Ankara ve İstanbul’da çeşitli okullarda […]

Yazar

Halit Fahri Ozansoy kimdir?

Hayatı 12 Temmuz 1891 tarihinde İstanbul’da doğan sanatçının babası, yazar Mehmed Fahri Paşa, annesi Zehra Hanım’dır. Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif ile akrabalığı bulunan Halit Fahri, şiir zevkini ailesinden almıştır. İlköğrenimden sonra Mekteb-i Sultani’ye başladı. […]

Yazar

Yusuf Ziya Ortaç kimdir?

Hayatı 1895 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Süleyman Sami Bey, annesi ise Huriye Hanım’dır. Vefa İdadisini bitirdikten sonra İzmit ve İstanbul’da öğretmenlik yaptı. 1936 yılından itibaren İstanbul Sular İdaresinde çalışmaya başladı. 1946 yılında siyasete giren sanatçı […]

Yazar

Orhan Seyfi Orhon kimdir?

Hayatı 23 Ekim 1890 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Miralay Emin Bey babası, Nimet Hanım annesidir. Ortaokul ve lise yıllarını Beylerbeyi’nde tamamladıktan sonra Hukuk Fakültesine başlamıştır. Burayı bitirdikten sonra Meclis-i Mebusan’da memurluk yapan sanatçı, İstanbul’un işgalinin […]

Yazar

Enis Behiç Koryürek kimdir?

  Hayatı 11 Mart 1891’de İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı İsmail Behiç, Annesinin adı ise Faika’dır. Yükseköğrenimini mülkiyede yapmış, 1913 senesinde burayı birincilikle bitirmiştir. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak Bükreş ve Budapeşte’de konsolos katipliği ve […]

Fotoğraf yok
Yazar

Hayali Bey kimdir?

Hayatı ve Edebi Kişiliği 16. yüzyıl divan şairlerindendir. Asıl adı Mehmed olan şair, küçük yaşta şiire başlamış, gençlik döneminde başıboş bir hayat sürdükten sonra olgunluk döneminde sade, sakin bir hayat sürmüştür. Düzenli bir öğrenim görmemiştir. […]