Yazar

Sabri Esat Siyavuşgil

  1907 yılında İstanbul’da doğmuş, 6 Ekim 1968’de yine İstanbul’da vefat etmiştir. Liseyi İstanbul’da bitirdikten sonra yükseköğrenimini Fransa’da yaparak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Felsefe profesörü olarak atanmıştır. Sanat hayatına şiirle başlamıştır. 1928 yılında arkadaşları ile […]

Fotoğraf yok
Yazar

Ahmet Hamdi Tanpınar

23 Haziran 1901’de doğmuş, 24 Ocak 1962 yılında ölmüştür. İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümünü bitirdikten sonra liselerde ve yüksek okullarda çeşitli dersler okutmuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi’ne Yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak atanmıştır. 1942-1946 yılları arasında […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Necip Fazıl Kısakürek

   Çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı yapmış, Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır.  Hayatının ilk dönemlerinde bohem hayatı yani zevk ve eğlenceye düşkün bir hayat yaşarken ikinci döneminde tasavvufla tanışması sonucu mistik bir yaşamı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ahmet Rasim

1864 – 1932 tarihleri arasında yaşamış, Servet-i Fünûn döneminin bağımsız fıkra-sohbet ve anı yazarıdır. Ahmet Rasim, İstanbul’da doğmuştur. Babası, o daha doğmadan annesini terk ettiği için çocukluğu annesinin yanında ve fakir bir hayat içinde geçmiştir. […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Tahsin Nahit

İstanbul’da doğmuş (1887), eğitimini burada tamamlamış, Galatasaray’dan mezun olmuştur. İlk şiirleri Selanik’te yayımlanan “Çocuk Bahçesi” dergisinde çıkmıştır. Bunlardan ilki, 1905’te çıkan “Fener” şiiridir. Hukuk öğrenciliği sırasında politikaya ilgi duymuş, İttihat ve Terakki’ye girmiş, cemiyetin aktif bir […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Emin Bülent Serdaroğlu kimdir?

Hayatı 1886 yılında Halep’te doğmuştur. Babası Ömer Muzeffer Bey, annesi ise Cemil Paşa’nın kızıdır. Eğitimini İstanbul’da, Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştır. Ali Sami Yen’le birlikte Galatasaray Kulübü’nü kurmuş, burada bir süre futbol oynamıştır. Galatasaray tarihinde Fenerbahçe’ye atılan […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ahmet Vefik Paşa

Ahmed Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823 yılında İstanbul’da doğmuş, 2 Nisan 1891 de Rumelihisarı’ndaki yalısında ölmüştür. Tanzimat döneminde, Bursa’da, tiyatro alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı devlet adamı, diplomat ve oyun yazarıdır. Osmanlıda […]

Yazar

Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi, XV. asrın meşhur mevlit yazarlarındandır. Süleymân Çelebi; iyi bir dinî eğitim ve öğrenim görmüş, bir süre Sultan Bayezid’in Divân-ı Hümâyun imamlığı görevini yapmış, daha sonra 802/1400’de yapılan Bursa Ulu Camiî baş imamlığı’na getirilmiş […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ahmet Reşit Rey

Edebiyat-ı Cedide‘nin en kültürlü sanatkârlarından biri, Osmanlı İmparatorluğunun son ve değerli dâhiliye nazırlarındandır. Mabeyin kâtipliği, valilikler, Galatasaray Sultanisi’nde edebiyat muallimliği gibi muhtelif vazifelerde çalışan Ahmed Reşit dâhiliye nazırlığından Sevr Antlaşmasını imzalamamak için çekilmiştir. 1913’ten sonra […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ali Canip Yöntem

1887 de İstanbul’da doğmuş, Üsküdar’da Gülfem Hatun mektebinde, Toptaşı Askeri Rüştiyesinde ve iki yıl kadar da Fransız mektebinde okumuştur. Bir evkaf memuru olan babasının Selanik’e gönderilmesi üzerine tahsiline Selanik idadisinde devam etmiş, bir yıl İstanbul […]