Yazar

Süleyman Çelebi

Süleyman Çelebi, XV. asrın meşhur mevlit yazarlarındandır. Süleymân Çelebi; iyi bir dinî eğitim ve öğrenim görmüş, bir süre Sultan Bayezid’in Divân-ı Hümâyun imamlığı görevini yapmış, daha sonra 802/1400’de yapılan Bursa Ulu Camiî baş imamlığı’na getirilmiş […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ahmet Reşit Rey

Edebiyat-ı Cedide‘nin en kültürlü sanatkârlarından biri, Osmanlı İmparatorluğunun son ve değerli dâhiliye nazırlarındandır. Mabeyin kâtipliği, valilikler, Galatasaray Sultanisi’nde edebiyat muallimliği gibi muhtelif vazifelerde çalışan Ahmed Reşit dâhiliye nazırlığından Sevr Antlaşmasını imzalamamak için çekilmiştir. 1913’ten sonra […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ali Canip Yöntem

1887 de İstanbul’da doğmuş, Üsküdar’da Gülfem Hatun mektebinde, Toptaşı Askeri Rüştiyesinde ve iki yıl kadar da Fransız mektebinde okumuştur. Bir evkaf memuru olan babasının Selanik’e gönderilmesi üzerine tahsiline Selanik idadisinde devam etmiş, bir yıl İstanbul […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Ahmet Mithat Efendi

1844’te İstanbul’da doğan Ahmet Mithat, değişik yerlerde bulunmuş, özel eğitim almış, sonra 1871’de İstanbul’a dönmüş ve evinde açtığı küçük bir matbaada eserlerini basmaya başlamıştır. Durmak bilmez bir yazı makinesi gibi sürekli eser veren yazar, ömrünün […]

Ana Sayfa

Gaspıralı İsmail Bey

Türk dünyasının büyük düşünce adamlarından ve reformistlerinden biri olan Gaspıralı İsmail Bey, Kırım Harbi (1853-1856) bütün şiddetiyle devam ederken, Bahçesaray’a ili saat mesafedeki Avcıköy’de dünyaya geldi. Babasının doğduğu köy nedeniyle (Gaspirinski) Gaspıralı lakabını alan İsmail […]

Fotoğraf yok
Masal

Allah Kerim, Padişahın Oğlu Erim

Vaktin birinde bir çamaşırcı kadın varmış. Bunun da çok güzel, akıllı bir kızı varmış. Bu kız her gün bahçelerindeki ağacın tepesine çıkar, bir dala tüner, orda örgüsünü örer, nakışını işlermiş. Padişahın sarayı ile bu kızın […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Kadı Burhanettin

Kadı Burhaneddin XIV. asrın ikinci yansında, Doğu Anadolu’da bir hükümdarlık elde etmeye çalışan ihtiraslı bir devlet ve siyaset adamıdır. Bir dönem bu arzusunda başarılı olmuş ve 1381 yılından 1399’daki idamına kadar Sivas’ta sultanlık yapmıştır.Asıl adı […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Şinasi

İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826’da doğmuş, 13 Eylül 1871’de kırk beş yaşında ölmüştür. Yaşamı üzerine belgelere dayanan bilgi az olduğundan, genellikle söylentilerden yararlanılıyor. Bolulu olan babası topçu yüzbaşısı Mehmet Ağa 1829’da Osmanlı-Rus savaşı sırasında şehit […]

Fotoğraf yok
Masal

Cadı Kız – Masal

Bir varmış, bir yokmuş… Bir memlekette fukara bir adamla bir de karısı varmış. Bunlar züğürtlükten illallah derlermiş. Delikanlı bir oğlanları varmış bunların, dururken bir de kızları olmuş. Kız doğduğu gün bir eşek yemiş, ertesi gün […]

Fotoğraf yok
Masal

Kara Tavuk – Masal

Bir varmış bir yokmuş… Vakti zamanında çok fakir bir hamal varmış evini geçindirmekten acizmiş. Çocukları yemek bulamadıkları zaman kül kömbesi yapar yerlermiş. Bir gün fakirlik adamın canına tak demiş başını almış çıkmış gitmiş. Az gitmiş […]