Zeki Ömer Defne

   1903 yılında Çankırı’da doğmuş, 1992’de İstanbul’da vefat etmiştir.  Ankara’da İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra, İstanbul Kabataş ve Galatasaray liselerinde öğretmenlik yapmıştır. Bu esnada

Ahmet Kutsi Tecer

   1901’de Kudüs’te doğmuş, 1967 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.  İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde okumuş, öğrenimi sırasında halk edebiyatına karşı ilgi duymaya başlamıştır. Anadolu’nun

Halit Fahri Ozansoy

1891 yılında İstanbul’da doğmuş, 1971’de hayatını kaybetmiştir. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Muğla Lisesi’nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul Lisesi’nde devam eden öğretmenlik hayatı kırk

Kaygusuz Abdal

15. yy’da yaşamış bir tasavvuf şairidir. Asıl adı Gaybi olan şair, menkıbeye göre Alanya Beyi’nin oğludur. II.Murad devrinde yaşadığı bilinmektedir. Abdal Musa’nın Elmalı’daki dergahına kul

Nihat Behram

   1946 yılında Kars’ta doğdu. İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra Gazetecilik Yüksek Okulu’nda okudu.  İlk şiiri “Manastır Kuşçusu” 1967’de Soyut dergisinde yayınlandı. 

Süreyya Berfe

   İlk şiiri Zeren dergisinde 1961 yılında yayınlandı.  1966’dan başlayarak Papirüs, Şiir Sanatı, Soyut gibi dergilerdeki şiirleriyle tanındı.  Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nun

Can Yücel

 1926-1999 yılları arasında yaşamıştır. Cumhuriyet tarihimizin önemli isimlerinden, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in oğludur.  Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesinde Latince-Yunanca öğrenimi gördükten sonra

Ahmed Arif

Asıl adı Ahmed Önal’dır. 1927 yılında Diyarbakır’da doğdu. Orta öğrenimini Diyarbakır Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi iken 1950’de

İsmet Özel

 Ataol Behramoğlu ile birlikte “Halkın Dostları” dergisini çıkarmıştır.  1963’ten itibaren şiirleri yayımlanmaya başlayan şair, 1970’lerin ortalarına kadar devrimci sol düşünceden beslenmiş, 2. Yeni’den

Mithat Cemal Kuntay

Hayatı ve Edebi Kişiliği Kahramanlık, yurtseverlik, tarihe bağlılık gibi duyguları dile getiren şiirleriyle bir vatan şairi olarak tanınan Mithat Cemal Kuntay, 1885 yılında İstanbul’da doğmuştur.