Şeref Taşlıova
Yazar
1938 yılında Ardahan’da doğdu. Kuzeydoğu Anadolu âşıklık geleneğinin önemli isimlerinden olan Âşık Şenlik’in oğlu Âşık Kasım’a çıraklık yaparak kendini geliştirdi …
Murat Çobanoğlu
Yazar
Kars’ın Arpaçay ilçesinin Koçköyü beldesinde dünyaya geldi. Babası, Âşık Şenlik’in çıraklarından Âşık Gülistan’dır. Saz çalmaya ve şiir söylemeye 1951’de gördüğü …
Abdurrahim Karakoç
Yazar
1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş’ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı.  İlk …
Nabizade Nazım
Yazar
1862 yılında İstanbul’da, doğdu. İlk yazısını henüz öğrenci olduğu 1880 yılında Vakit Gazetesi’nde A.Nazım imzasıyla yayımlandı. Bu yazı, “Esaret” başlıklı bir denemedir. 6 Ağustos …
Samipaşazade Sezai
Yazar
1859 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanlı Devleti’nin ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’nın oğludur. Babasının Taşkasap’taki konağında özel öğrenim …
Ali Suavi
Yazar
Türk edebiyatının düşünür ve yazarlarındandır. Ali Suavi, medresede eğitim görmüş, Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisi’nde müdürlük yapmıştır.  Ali …
Şemsettin Sami
Yazar
Tanzimat döneminde dil, sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan bir yazarımızdır. Yazı hayatına gazetecilikle başlar. Doğu ve Batı dillerini …
Safvet Nezihi
Yazar
Safvet Nezihi, Türk hikâye ve roman yazarı. Asıl adı Ömer Lütfi’dir. Galatasaray Lisesi’nde okudu. Buradaki eğitimini tamamlamadan Kapalıçarşı’da baba mesleği …
Refik Durbaş
Yazar
İlk şiiri İzmir’de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayınlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. …
Ceyhun Atuf Kansu
Yazar
İlk şiirlerini lise öğrencisiyken halk şiiri geleneklerinden yararlanarak yazmış ve bunlar, okul dergisinde yayınlanmıştır. Ardından şiirleri İnkılâpçı Gençlik, Ülkü, Yücel, …