Yazar

Sümbülzade Vehbi kimdir

Hayatı 1718 yılında Maraş’ta doğmuştur. Asıl adı Mehmet olan sanatçı, Sümbülzade ailesinden Raşit Efendi’nin oğludur. Babası, Halep’te şair Seyyid Vehbi’nin yanındayken oğlunun doğum haberini almış, bu yüzden şair, ilerde Vehbi mahlasını kullanmıştır. İlk öğrenimini Maraş’ta […]

Yazar

Seyyid Vehbi kimdir?

Hayatı Asıl adı Hüseyin olan şair, 1674 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, İmamzade’nin Kethüdası Hacı Ahmet Efendi’dir. Anne tarafından seyyid olduğu için Seyyid Vehbi adıyla tanınır. İyi bir medrese eğitimi almıştır.  Dönemin edebi ve politik açıdan […]

Yazar

Osmanzâde Taib kimdir?

Hayatı Asıl adı Ahmet olan sanatçı İstanbul’da doğmuştur. Şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Süleymaniye ruznamecisi Osman Efendi’nin oğludur. İyi bir medrese eğitimi almış, müderrislik, kadılık görevlerinde bulunmuştur. Damat İbrahim Paşa tarafından himaye edilmiş, saygın bir isimdir. […]

Yazar

Fatma Aliye kimdir?

Hayatı 1864 yılında İstanbul’da doğdu. Devrin büyük devlet adamı ve şairi Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Hanım’ın kızıdır. 17 yaşındayken evlendiği Kolağası Faik Bey’den dört çocuğu olmuştur. Çocukluğunun bir kısmı babasının vali tayin edildiği Halep’te […]

Yazar

Haşmet kimdir?

Hayatı Asıl adı Mehmet olan sanatçı İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Babası Kazasker Abbas Efendi’dir. Medrese tahsili görmüş daha sonra müderrislik yapmıştır. Bunun yanı sıra ok atma, silah kullanma konularında da […]

Yazar

Fitnat Hanım kimdir?

Hayatı Fitnat Hanım, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Zübeyde olan sanatçının doğum tarihi ile net bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi’nin kızıdır. Babası divan sahibi bir şairdir. Annesi ise Şeyh Mehmet Efendi kızı Hatice […]

Yazar

Adile Sultan kimdir?

Hayatı 23 Mayıs 1826 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Sultan II. Mahmut’un, Zernigar Kadın Efendi’den olma kızıdır. Babasının sanat ve müziğe olan ilgisinin de etkisiyle sarayda çok iyi bir eğitim görmüştür. Hem annesini hem babasını genç yaşında […]

Yazar

Ahmet Cevdet Paşa kimdir?

Hayatı Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Lofça kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Lofça idare meclisi üyelerinden Hacı Süleyman Ağa’dır. Annesi de yine Lofça’nın köklü ailelerinden bir kadın olan Ayşe Sümbül Hanım’dır. İlk tahsilini memleketi Lofça’da yaptıktan […]

Yazar

Şeyhülislam Arif Hikmet Bey kimdir?

Hayatı 1786 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası I. Abdülhamit devri vezirlerinden Raif İsmail Paşa’nın oğlu ve Rumeli Kazaskeri İbrahim İsmet Bey’dir. İstanbul’da medrese tahsili görmüş, daha sonra müderrislik yapmıştır. 1814’te hacca gitmiş, Kudüs, Kahire, Mekke kadılıklarında […]

Yazar

Akif Paşa kimdir?

Hayatı 1787 yılında Yozgat’ın Bozok yaylasında doğmuştur. Babası Ayıntabzade Mehmet Efendi’dir. Çocukluğunda babasıyla hacca giden Akif Paşa, ilk öğrenimini Yozgat’taki hocalarından görmüştür. Yozgat’ta divan katipliği görevinde bulunmuş daha sonra İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da amcası Reis’ül Küttap […]