Edebiyatımızda İlkler

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan edebiyatımızla ilgili bilinmesi gereken “ilkler” İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi İlk yerli roman: Şemsettin Sami

İlk Türk Sinemaları

Osmanlı İmparatorluğu sinemayla 1896’da gösterime başlayan Fransa’dan hemen sonra tanıştı. Lumiere Kardeşler ’in bir kameramanı 1896’da İstanbul’a gelerek Boğaziçi’nde çekimler yaptı. Ardından İzmir, Hayfa, Kudüs ve başka şehirleri görüntüledi. Aynı

bURAYA YAZINCA NE OLUYOR ?

Akif’in Karakteri

Milletlerin tarihinde büyük adamlar vardır. Kimi bir devletin temelini attıkları için, kimisi kurtarıcı olarak milletinin vatanın birlik ve bütünlüğünü korudukları ve bunları yeni güçlerle takviye

Karamazov Kardeşler Özet

Bölüm 1 – Küçük Sevimli Bir Aile Ailenin genel hatları ile anlatıldığı giriş bölümünde Dimitri tam payını alamadığı annesinin mirasından payını almak için kente gelmiştir.

Halit Ziya Uşaklıgil

İzmir’de Nevruz dergisini ve Hizmet gazetesini çıkarmıştır. 1896’da Servet-i Fünun’a katılmıştır. 1901’de yazarlığı bırakmıştır. Halit Ziya, 1866 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1883′ten 1943′e kadar altmış