Ders Notları

Sultanahmet Nutku

  “Kardeşlerim, evlâtlarım! Ruhu göklerde olan yedi yüz senelik şanlı tarihimiz bu minarelerden bugün, Osmanlı tarihinin faciasını seyrediyor. Bu muazzam, bu tarihî meydanda, zafer alayları tertip eden ecdadımızın ruhu bizi seyrediyor. Dünyaların öbür ucuna at […]

Fotoğraf yok
Ödev

Fikret’in “Yağmur” Şiiriinin İncelemesi

YAĞMUR Küçük, muttarid, muhteriz darbeler Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-saz Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz Küçük, muttarid, muhteriz darbeler… Sokaklarda seylâbeler ağlaşır, Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır; Bulutlar karardıkça zerrâta bir Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir; Bürür […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK – ÖDEV

KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK İslamiyet’i kabul eden Türklerin kurduğu ilk devlet olan Karahanlı Devleti, milliyetlerinin var olan zengin ananevi kaynağı yanında, benimsedikleri dinin medeniyetinden de beslenerek zamanının en ileri kültür seviyesine erişmişlerdi. Devrin İslam […]