Muhtelif

Türk Dili ve Edebiyatı Beşinci Ünite Cevapları

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BEŞİNCİ ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI Yayınevi: BİRYAY Sayfa:  186-187-188 1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Sergüzeşt romanı edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin […]

Muhtelif

Türk Dili ve Edebiyatı İkinci Ünite Cevapları

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İKİNCİ ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI Yayınevi: BİRYAY Sayfa: 112-113-114-115-116   1) Aşağıdaki şiiri belirtilen özelliklere göre inceleyiniz. Yağmur yağıp saçıldı Türlü çeçek suculdı Yinçü kapı açıldı Çından yıpar […]

Muhtelif

İzmir’e Tahassür – Şiir

Anne, deniz nerde, yalımız nerde? Hani gideceğimiz İzmire der de Beni uyuturdun dizinde anne! Geçende ablam da öyle diyordu Bu bahar İzmire girmezse ordu Kanmam sözünüze sizin de anne! Yeşil bir bahara büründü dağlar Bülbüllü […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

Düşsel (Fantastik) Anlatım

Düş ya da rüya uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütününe verilen isimdir. Düş kelimesi gerçekte olmayan şeyler, imgeler için de kullanılır. Gerçekleşmesi istenen şeyler, umutlar için de düş kelimesi kullanılır. Bu yüzden düşsel ya da […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

İsim Tamlamaları

  Bir ismin aitlik ilgisi yönünden daha belirgin hâle gelmesi için başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan isim grubuna isim tamlaması denir. İsim tamlamaları da tıpkı sıfat tamlamaları gibi tamlayan ve tamlanandan oluşur. adam (isim) +parmak (isim) » […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

İletişim ve İletişimin Öğeleri

İLETİŞİM » Duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yöntemlerle başkalarına aktarılması ya da haberleşmedir. Bir başka deyişle “iletişim” en az iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen, duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişine denir. » İletişim için […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

Yapılarına Göre İsimler

İsimler yapılarına göre üç kısımda incelenir: 1) Basit yapılı isimler 2) Türemiş yapılı isimler 3) Bileşik yapılı isimler Basit yapılı isimler: » Yapım eki almamış, başka bir isimle birleşmemiş kök durumundaki isimlere basit yapılı isimler denir. […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

İsim Çekim Ekleri

İsimlerin ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, eylemlere bağlayan; cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir. İsim çekim ekleri şunlardır: Çokluk Eki Durum (Hâl) […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

İsim Çeşitleri

İsim (Ad) Nedir? İsim (Ad) Çeşitleri Nelerdir?   İsim: Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. İsimlerle, karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ilgi vardır. Bunlar daima birbirlerini çağrıştırır. Örneğin “defter” sözü aklımızda hemen […]