Fotoğraf yok
Ders Notları

Saf Şiir (Öz Şiir) Anlayışı

Fecr-i Âti şiir duyarlılığını devam ettiren Ahmet Haşim’le başlayan ve Yahya Kemal’in de katıldığı bir şiir hareketidir. Bu anlayış asıl meyvesini Cumhuriyet döneminde vermiştir. Haşim ve Yahya Kemal öncü sayılırlar. Ahmet Haşim’e göre şiirde mana […]

Ders Notları

Parnasizm nedir?

Parnasizmin Özellikleri Romantizme karşı ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Romantizmin aşırı duygusallığına karşı daha çok şiirde ortaya çıkmıştır. Parnasizm, realizmin şiirdeki uzantısıdır. Fransa’da 1860’ta “Çağdaş Parnas” adlı şiir dergisinin etrafında toplanan sanatçılarca kurulmuştur. Parnasizm, adını […]

Ders Notları

Geçiş Dönemi – İlk İslami Ürünler

Geçiş Dönemi Ürünlerinin Genel Özellikleri 13. yüzyılda Anadolu’da divan ve halk edebiyatları başlamadan önce 11. ve 12. yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşanmıştır. Bu dönem, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar devrinde ve onun dili olan […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Tekke-Tasavvuf Edebiyatı

GENEL ÖZELLİKLERİ 1.Tasavvuf felsefesi konu olarak işlenmiştir. Amaç bu düşünceyi iletmektir. Fakat lirik ifadeleri ihmal etmemişlerdir. 2.Tekke (dergâh) denen yerlerde tasavvuf kültürü edinilmiştir. 3.Tasavvuf şairleri, insan sevgisini ön plana çıkarmış, hoşgörüye dayalı bir anlayışı ön […]

Ders Notları

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

1. Âşık edebiyatında koşma, semai, varsağı, destan nazım biçimleri bulunur. 2. Koşma, lirik konuları işler. Bu yönüyle gazel ve koşuklar gibidir. 3. Semai, biçim bakımından koşma gibidir. 8’li ölçüyle söylenir. 4. Semai, ezgisi bakımından koşmadan […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Fecr-i Ati Edebiyatı

TEMSİLCİLERİ Ahmet Samim, Ahmet Haşim, Emin Bülent, Emin Lâmi, Tahsin Nâhit, Celâl Sâhir (Reis), Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi, Refik Halit, Sahabettin Süleyman, Abdülhak Hayri, izzet Melih, Ali Canip, Ali Süha, Faik Âli, Fâzıl Ahmet, Mehmet […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Sembolizm

19.Yüzyıl’ın sonlarında Fransa’da doğmuş fakat bütün Avrupa’ya yayılmış bir edebi akımdır. Sembolizm’in etkili olmasında Almanlara yenilen Fransızların içinde bulunduğu karamsarlıkla Alman filozofu Schopenhauer’in genç kuşak üzerinde etkili olmuş olan Dünya bir tasavvurdan ibarettir düşüncesi etkili […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Edebiyat Tarih İlişkisi

Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür tarihi, Dinler tarihi, Mimarlık Tarihi gibi çeşitli alanlara ait tarihler bulunur. Geçmişten bugüne gelen çeşitli alanlara […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Türk Edebiyatında Mesnevi ve Hamse

Mesnevi türü, İslamiyetin kabulünden sonra edebiyatımızda girmiştir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig isimli eseri Türk edebiyatının ilk mesnevisidir. Tanzimat döneminden sonra bu türde eser verilmemiştir. Son mesnevi şairi İzzet Molla’dır. Edebiyatımızda mesnevi türünde eser veren […]