Ders Notları

Münazara Konuları

  Toplumu yönlendirme gücüne sahip kişilerin aileleri ve özel yaşamları medyaya konu olmalı mıdır, olmamalı mıdır? İnsan, aklıyla her şeyi kavrayabilir mi, kavrayamaz mı? Nükleer teknoloji sadece belli ülkelerin mi elinde olmalıdır, yoksa isteyen her […]

Ders Notları

Münazara nedir? kuralları nelerdir?

Bir cümle halinde ifade edilen bir görüş (tez) ile bir karşı görüşün (antitez), öğrencilerden oluşan iki ekip arasında, bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına “münazara” denir. Münazaranın faydaları nelerdir? ⇒ Münazara, öğrencilerin daha iyi yetişmelerine, konuşma […]

Ders Notları

Pendname nedir?

Pendname nedir? Özellikleri nelerdir? Farsça bir kelime olan pendname, “öğüt kitabı” anlamına gelir. Pendnamelerde genellikle dini, ahlaki, tasavvufi nasihatler verilir. Pendnamelerde mesnevi nazım biçimi kullanılır. Genellikle şair, pendnamesini konu başlıklarına ayırır. Şair, nasihatlerini ayet ve […]

Ana Sayfa

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Bu anlatım bozuklukları, sözü söyleyenin, kullandığı sözcüklerin anlamının yeterince bilmemesinden kaynaklanır. Birbiriyle ses ya da anlam yakınlığı bulunan sözcüklerden birini, diğerinin yerine kullanmak, anlatım bozukluğuna sebep olur. “Bu iki cevap arasında bir ayrıcalık göremiyorum.” cümlesinde […]

Ana Sayfa

Paragraf Sözlüğü

Türkçe sınavlarında en büyük ağırlığı “paragraf” konusu oluşturmaktadır. Çeşitli paragraf sorularında karşımıza en çok çıkan terim ve kavramları sizler için derledik. Bu kavramların anlamını bilmeden sınava girmeyin! Adaptasyon: Uyarlama Ağdalı: Anlaşılması güç, dili ağır. Ahenk: […]

Ders Notları

Sanatların Sınıflandırılması nedir?

Sanat genel olarak iki gruba ayrılır: Endüstriyel sanatlar (zanaat), güzel sanatlar. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere “zanaat” denir. Do­kumacılık, kuyumculuk, kunduracılık birer zanaattır. Edebiyat, müzik, […]

Ana Sayfa

İlk Türk Kadın Yazarlar

3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrası Türk milletinin Avrupa dairesine girişi, Türk kadınının sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasına imkân tanımıştır. Böylece kadın sanatkârlar da Türk edebiyatında söz sahibi olmaya başlamışlardır. […]

Ders Notları

Sözcüklerin Anlamsal Özellikleri

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Sözcükler, duyularla algılanabilen varlık ya da kavramları karşılıyorsa somut anlamlı sözcük; algılanamayan varlık ya da kavramları karşılıyorsa soyut anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Örneğin, Taş, ısı, ses, elektrik, koku, tat, hava […]

Ders Notları

Mecaz anlam nedir?

Mecaz Anlam Nedir? Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak, başka bir kavram (sözcük) yerine kullanılmasıyla kazandığı anlamdır. Mecazlaşan sözcük genellikle soyut bir anlam taşır. Ona pek güvenme, tabansızın biridir o. Cümlesinde “tabansız” sözcüğünün gerçek anlamı “tabanı olmayan”dır. […]

Ders Notları

Yan Anlam nedir ?

Bir sözcüğün, gerçek (temel) anlamıyla kalmayıp zamanla başka anlamlar kazanmasına anlam genişlemesi; sözcüğün, bu yolla kazandığı her bir anlama da yan anlam denir. Sözcüğün yan anlamları hem birbiriyle hem de gerçek anlamıyla şekil ya da […]