Ders Notları

Sözcüklerin Anlamsal Özellikleri

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Sözcükler, duyularla algılanabilen varlık ya da kavramları karşılıyorsa somut anlamlı sözcük; algılanamayan varlık ya da kavramları karşılıyorsa soyut anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Örneğin, Taş, ısı, ses, elektrik, koku, tat, hava […]

Ders Notları

Mecaz anlam nedir?

Mecaz Anlam Nedir? Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak, başka bir kavram (sözcük) yerine kullanılmasıyla kazandığı anlamdır. Mecazlaşan sözcük genellikle soyut bir anlam taşır. Ona pek güvenme, tabansızın biridir o. Cümlesinde “tabansız” sözcüğünün gerçek anlamı “tabanı olmayan”dır. […]

Ders Notları

Yan Anlam nedir ?

Bir sözcüğün, gerçek (temel) anlamıyla kalmayıp zamanla başka anlamlar kazanmasına anlam genişlemesi; sözcüğün, bu yolla kazandığı her bir anlama da yan anlam denir. Sözcüğün yan anlamları hem birbiriyle hem de gerçek anlamıyla şekil ya da […]

Ders Notları

Terim Anlam nedir?

Bir bilim, spor, sanat veya meslek dalında bu alanlarla ilgili özel bir anlamı karşılayan sözcüklere “terim” denir. “Kök” sözcüğünün gerçek anlamı “bitkilerin toprak altında kalan kısmı”dır. Ama sözcük hem matematikte hem dil bilgisinde yalnızca bu […]

Ders Notları

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) nedir?

Benzetme amacı güdülmeden bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Bir sözün mecaz-ı mürsel örneği olabilmesi için: Benzetme amacı olmamalı, Bir söz, başka bir söz yerine kullanılmalı, Sözcük, gerçek anlamı dışında kullanılmalı, Sözcük, aralarındaki bir […]

Ders Notları

Epik Tiyatro nedir?

Bertolt Brecht’in Marksist-Leninist anlayışla oluşturduğu, işçi emekçi sınıfına seslenen tiyatro düşüncesidir. Marksizm’in ve Leninizm’in felsefi, siyasi ilkelerini tiyatro sahnelerine yansıtmayı amaçlar. Kapitalizm ve sınıflı toplum eleştirisi yapar. Geleneksel tiyatro anlayışına karşı bir türdür. Bir olayın […]

Ders Notları

Rubai nedir?

İran edebiyatında ortaya çıkmış ve bütün dünyaya buradan yayılmış bir nazım biçimidir. Bizde de “divan edebiyatı” döneminde şairlerin en çok tercih ettikleri nazım biçimleri arasında yer alır. Kelime anlamı “dörtlü, dörtlük”tür. Rubai denince bütün dünyada […]

Ders Notları

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Başlangıcı tam olarak bilinmeyen, çok eski zamanlarda başlayıp Türklerin İslamiyet’i kabulüne kadar geçen döneme İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı adı verilir. Genellikle göçebe kültürün etkisi altındaki Türkler, bu dönemde genellikle sözlü ürünler vermişlerdir. Ancak 8. yüzyıl […]

Ders Notları

Servet-i Fünun ile Tanzimat Edebiyatı farkları

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI İLE TANZİMAT EDEBİYATI FARKLARI Tanzimat sanatçıları Divan şiiri zihniyetiyle yetişmişlerdir. Bu nedenle her ne kadar divan şiirini eleştirseler de tam manasıyla ondan kopamamışlar, eski edebiyatın nazım biçimlerini kullanmaya devam etmişlerdir. Servet-i Fünuncular […]

Ders Notları

Bihter ile Emma’nın Karşılaştırması

Madam Bovary‘deki Emma ile Aşk-ı Memnu’daki Bihter’in ortak ve farklı yönleri: Halit Ziya Uşaklıgil‘in, Aşk-ı Memnu isimli romanında, Fransız yazar Gustave Flaubert’in etkileri net biçimde gözlenir. Söz konusu romanların ana karakterleri Emma ve Bihter’dir. Bu […]