Ders Notları

Biyografi, Biyografi Nedir, Biyografinin Özellikleri

Topluma mal olmuş bir kişinin yaşamını, yaptıklarını, yaşadığı döneme katkılarını anlatan yazılara ve kitaplara biyografi (yaşam öyküsü) denir. Kişinin kendi yaşamını anlattığı yapıtlar ise otobiyografi olarak adlandırılır. Biyografilerde anlatıcı ile kahraman aynı kişi değilken otobiyografilerde […]

Ders Notları

Emredici Anlatım Özellikleri Örnekleri

Anlatıcının, okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorladığı ya da okuyucuya bu konularda telkin ve önerilerde bulunduğu metinlerde kullanılan anlatım türüne “emredici anlatım” denir. Emredici metinler, sosyal hayat açısından son derece önemlidir. […]

Ders Notları

Dillerin Sınıflandırılması, Dil Aileleri

Dillerin Sınıflandırılması Yeryüzünde, kavimlerin kendine göre anlaşmalar sistemi olması nedeniyle kavimler sayısınca dil ortaya çıkmıştır. Bugün yeryüzündeki diller birbirinden ayrı ve bağımsız olmakla birlikte bu diller arasında bazı yakınlıklar bulunmaktadır. Diller arasında söz konusu olan […]