Beş Hececiler

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan ve hece ölçüsü ile başarılı şiirler ortaya koyan beş şair için verilen isimdir. “Hecenin Beş Şairi olarak da bilinirler.

 • Faruk Nafiz Çamlıbel                                                                           ONLİNE TEST
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Yusuf Ziya Ortaç

Bu şairlerin ortak özellikleri şunlardır:

 • Beşi de şiire aruz ölçüsü ile başlamış, Ziya Gökalp‘le tanıştıktan sonra hece ölçüsü ile şiirler yazmışlardır.
 • Milli edebiyat anlayışı içinde değerlendirilirler.
 • Anadoluyu ve Anadolu insanının yaşamını lirik bir tarzda anlatmışlardır.
 • Süsten uzak, günlük konuşma diliyle şiirler yazmışlardır.
 • Ağırlıklı olarak dörtlük kullanmalarına rağmen, farklı biçimleri de denemişlerdir.
 • Cumhuriyet dönemine bu toplulukla girilmiştir.

 

1) FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 

 • Şiire aruzla başladıktan sonra heceye dönmüştür.
 • Aruz ölçüsünü tamamıyla terk etmemiş, kimi şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
 • Sanat” isimli şiiri “Memleket Edebiyatı”nın beyannamesi niteliğindedir. “Han Duvarları” ve”Çoban Çeşmesi” sanatçının diğer önemli şiirleridir.
 • Memleket konularının yanı sıra bireysel konularda da şiirler yazmıştır.
 • Eserlerinde realizmin ve romantizmin izleri görülür.
 • Şiir dışında farklı türlerde de eserler vermiştir.
 • Tiyatro eserleri genellikle manzumdur.

Eserleri

Şiir: Han Duvarları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, Sudaki Halkalar, Zindan Duvarları, Akıncı Türküleri
Tiyatro: Yayla Kartalı, Akın, Özyurt, Canavar
Roman: Ayşe’nin Doktoru, Yıldız Yağmuru

 

2) ORHAN SEYFİ ORHON

 • Şiire aruzla başlamış, daha sonra heceye dönmüştür.
 • Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler yazmayı denemiştir.
 • Birçok şiiri bestelenmiştir.
 • Mizah yanı da kuvvetli olan bir yazardır. Yusuf Ziya ile birlikte “Çınaraltı” isimli bir mizah dergisi çıkarmışlardır.
 • Peri Kızı ile Çoban Hikayesi” şairin en sevilen şiirleri arasındadır. Bu şiir manzum bir masal niteliğindedir.
 • Fuzulî’nin ünlü Su Kasidesine yazdığı tehzil, edebiyat tarihimizde bu sanatın en mükemmel örneklerindendir.

Eserleri

Şiir: Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler
Makale: Dün-Bugün-Yarın
Mizah: Asri Kerem, Düğün Gecesi

 

3) HALİT FAHRİ OZANSOY

 • Edebi kişiliğinin yanı sıra bir öğretmen olan şair, şiirlerinde; aşk, ölüm, hüzün temalarını sıkça işlemiştir.
 • Bir dönem “Şair” isimli bir dergi çıkarmıştır.
 • Aruza Veda” şiiriyle edebiyat tarihimiz içinde önemli bir yer edinmiştir.

Eserleri

Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Efsaneler
Roman: Sulara Giden Köprü
Anı: Edebiyatçılar Geçiyor

 

4) ENİS BEHİÇ KORYÜREK

 • İlk şiirlerinde Servet-i Fünun etkisinde kaldıktan sonra milli edebiyat anlayışına yönelmiştir.
 • Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber, daha sonra kurtuluş savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır.
 • Gemiciler” başta olmak üzere, özellikle Türk denizcilik tarihiyle ilgili yazdığı şiirlerle tanınmıştır.
 • Hayatının son dönemlerinde yazdığı şiirlerde tasavvuf etkisi görülmektedir.

Eserleri

Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman

 

5) YUSUF ZİYA ORTAÇ

 • Hem hece hem aruzla şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir.
 • Türk edebiyat tarihinin en önemli mizah yazarlarındandır.
 • Akbaba” isimli bir mizah dergisi çıkarmıştır.

Eserleri

Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Yanardağ, Kuş Cıvıltıları, Bir Selvi Gölgesi
Anı: Portreler, Bizim Yokuş
Roman: Göç, Üç Katlı Ev
Gezi Yazısı: Göz Ucuyla Avrupa

 

ONLİNE TEST

 

Bir yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.