Fabl

Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Fabl

Tiyatro Terimleri

Adaptasyon: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama. Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten

TEST ÇÖZ

  Cumhuriyet şiiri online test Milli Edebiyat Eserleri online test Edebiyatımızda ilkler online test Sembol Şairler online test Tanzimat Edebiyatı online test Servet-i Fünun online