Söylev
Ders Notları
Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara “söylev (nutuk, hitabet)” denir. Arapça “nutk” sözcüğünden dilimize …
Dertlî
Yazar
19. yüzyılın tanınmış halk şairlerindendir. 1772 yılında Bolu’da doğmuştur. Asıl adı İbrahim ve mahlası Lütfi’dir. Geçimini aşık kahvelerinde saz çalıp …
Erzurumlu Emrah
Yazar
19.yüzyıl halk şairlerindendir. 1775 yılında Erzurum’da doğmuş, 1854’te Tokat-Niksar’da vefat etmiştir. Emrah’ın gerek aruzla, gerek hece ile söylenmiş şiirleri vardır. …
Bayburtlu Zihni
Yazar
19. asır şairlerindendir. 1795 yılında doğmuş, 1859’da hayatını kaybetmiştir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Babası, Bayburt alimlerinden Hacı Osman Efendi’dir. Zihni …