Şiir
Ders Notları
Duygu ve düşünceleri ölçülü ve kafiyeli olarak anlatma yoluna “nazım” denir. “Nazım” sözcüğünün sözlük anlamı “dizmek, düzene koymak”tır. Duygu ve …
Şeref Taşlıova
Yazar
1938 yılında Ardahan’da doğdu. Kuzeydoğu Anadolu âşıklık geleneğinin önemli isimlerinden olan Âşık Şenlik’in oğlu Âşık Kasım’a çıraklık yaparak kendini geliştirdi …
Murat Çobanoğlu
Yazar
Kars’ın Arpaçay ilçesinin Koçköyü beldesinde dünyaya geldi. Babası, Âşık Şenlik’in çıraklarından Âşık Gülistan’dır. Saz çalmaya ve şiir söylemeye 1951’de gördüğü …
Abdurrahim Karakoç
Yazar
1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş’ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı.  İlk …
Nabizade Nazım
Yazar
1862 yılında İstanbul’da, doğdu. İlk yazısını henüz öğrenci olduğu 1880 yılında Vakit Gazetesi’nde A.Nazım imzasıyla yayımlandı. Bu yazı, “Esaret” başlıklı bir denemedir. 6 Ağustos …
Samipaşazade Sezai
Yazar
1859 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanlı Devleti’nin ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’nın oğludur. Babasının Taşkasap’taki konağında özel öğrenim …
Maviciler
Ders Notları
1952 yılında Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından yayımlanmaya başlayan “Mavi” isimli derginin etrafında toplanan yazarların oluşturduğu bir topluluktur. Başlarda genç …