Atabet’ül-Hakâyık

 

 • Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış dini-ahlaki bir eserdir.
 • “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen Atabet’ül-Hakâyık, dönemin Karahanlı hükümdarı Emir Dad İspehsalar Beg’e sunulmuştur.
 • Edip Ahmet’in, bu eseri yazarken Kutadgu Bilig’den etkilendiği bilinmektedir.
 • Edip Ahmet, bilgili bir adam olmasına rağmen sanat yönü zayıftır. Eseri Kutadgu Bilig kadar sanatlı değildir.
 • Yusuf Has Hacip, aruz veznini de Edip Ahmet’ten daha iyi kullanmıştır. Bu yüzden Atabet’ül-Hakâyık, dini öğütler veren bir nasihatname gibidir.
 • Hakaniye Türkçesiyle yazılmış olan bu eserde, bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir
 • Eserin asıl bölümü dörtlüklerle yazılmıştır. Bu bölüm 101 dörtlüktür. Eserin diğer kısımları beyitlerle (40 beyit) yazılmıştır.
 • Dörtlükler manilerdeki gibi “aaxa” şeklinde kafiyelenmiştir.
 • Eser hem Uygur hem de Arap harfleriyle çoğaltılmıştır.

  Eserde bahsedilen konular:
  ⇒ Bilginin yararı, bilgisizliğin zararı.
  ⇒ Dili tutmanın yolları.
  ⇒ Dünyanın değişmesi.
  ⇒ Cömertliğin övülüp cimriliğin eleştirilmesi.
  ⇒ Alçak gönüllülük ve kendini beğenmişlik.
  ⇒ Aç gözlülük.
  ⇒ Zamandan şikayet.

 

Bahalık dinar ol biliglig kişi
Bu cahil bilgisiz bahasız kişi
Biliglig biligsiz kaçan teng bolur
Biliglig tişi er cahil er tişi

(Pahalı akça o bilgili kişi
Bu cahil bilgisiz değersiz kişi
Bilgiliyle bilgisiz nasıl denk olur
Bilgili dişi erkek, cahil erkek dişi)

 

GEÇİŞ DÖNEMİ – İLK İSLAMİ ÜRÜNLER

Bir yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.