Anonim Halk Edebiyatı

Genel Özellikleri

  • Sözlü bir edebiyattır. Bu nedenle ürünler söylendikleri yörenin ve dönemin dil özelliklerini taşır.
  • Halk arasında ağızdan ağıza dolaşarak oluştuğu için anonim halk edebiyatı ürünlerinin dili oldukça sade, halk dilidir.
  • Anonim halk edebiyatı ürünlerinin başlangıçta bir söyleyeni vardı. Ancak zaman içinde unutulup halka mal oldular.
  • Anonim halk edebiyatı ürünleri zamanla değişmiş, yöreden yöreye farklılık göstermiştir.
  • Manzum ürünlerin nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür.
  • Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılır.
  • Destan, masal, halk hikâyesi gibi bazı ürünlerde olağanüstülüklere rastlanır.
  • Anonim halk edebiyatı ürünleri halkın keskin zekasını, mizah anlayışını yansıtır.
  • Anonim halk edebiyatında işlenen konular aşk, doğa, ölüm, özlem, yiğitlik, toplum yaşamı gibi konulardır.
  • Anonim halk edebiyatı ürünleri başta mani ve türkü olmak üzere ninni, bilmece, atasözü, fıkra, destan, masal, halk hikâyeleridir.

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Mani

Türkü

Ninni

Ağıt

Diğer Ürünlerİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.