Anı (Hatıra)

Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir. Bir başka deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türüdür.

Türk’ün Ateşle İmtihanı edebiyatımızın bu türdeki en önemli eserlerindendir.

Edebiyat sahasının en yaygın türlerinden biridir. Bu türde verilen eserlerin çok değişik sahalarda oluşu, ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir. İçlerinde anı türünün özelliği bulunabilecek seyahatname, sefaretname, muhtıra, tezkire, menkıbe, günlük, otobiyografi ve tarih türleri ile anı türünü karıştırmamak gerekir. Bu türlerin her birinin yazılış gayeleri ayrıdır. Ortak özellikleri ise yaşanmış olaylar üzerine kurulmuş olmalarıdır. Ancak bu özellik, onları birbirinin yerine koyma sebebi olamaz.

Anıların, tarihî gerçeklerin açıklanması sırasında, önemli yardımları dokunur. Anı; tarih değilse de, tarihe yardımcıdır. Devirlerin özelliklerini anlatan anılar, o devrin tarihini yazacaklar için önemli birer belge niteliğindedir. Bundan ötürü, anı yazarı, anılarını yansıtırken tarihî gerçeklerin bozulmamasına çok dikkat etmelidir.

Anı (Hatırat) ile günlük, en çok karıştırılan iki türdür. Bu iki türün en önemli ayrılığı günlüklerin yaşanırken, anıların ise hayatta ya da ömrün sonunda kaleme alınmalarıdır.

Anı yazarken önce konu tespit edilmeli; sonra ya günü gününe tutulan notlar ya da hafızada saklanan olaylar zinciri, plâna göre düzenlenmelidir. Anı yazılırken süslü sanatlı bir anlatımdan kaçınmalı; açık, sade ve akıcı bir üslûp kullanılmalıdır. Duygu ve düşünceler, içtenlikle gerçeği yansıtmalıdır. Anılar, ya günü gününe tutulan notlar hâlinde ya da sonradan hatırlanmak suretiyle yazılır.

 Anılar ilgi çekici, bilinir nitelikte olmalıdır.
 Anıların öğretici yanı vardır.
 Anlatıcı yazarın kendisidir.
 Yazar her türlü kaynaktan yararlanabilir.
 Objektif eserlerdir ve dönemle ilgili belge niteliği taşırlar.

Türk edebiyatındaki anı eserlerine örnekler

Ziya Paşa : “Defter-i A’mâl”
Muallim Naci : “Ömer’in Çocukluğu”
Ahmet Rasim : Falaka” ve “Muharrir, Şair, Edip”
Halit Ziya UŞAKLIGİL :“Kırk Yıl” ve “Saray ve Ötesi”
Hüseyin Cahit YALÇIN : “Edebî Hatıralar”
Falih Rıfkı ATAY : “Çankaya” ve “Zeytindağı
Halide Edip Adıvar: Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmtihanı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu : Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıralarım

 İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.