Abdülhak Hamit Tarhan

 • Devlet adamı, elçi, milletvekili, şair, tiyatro yazarı, yenilikçi bir sanatçı olan Hamit, döneminde “en büyük şair” anlamına gelen şair-i azam lakabıyla anılmış, divan şiirinin biçimsel özelliklerini de kırmış, romantik bir yazar ve şairdir.
 • Tanzimat’la başlayan yenileşme onunla sağlam temellere oturmuştur. Batılı anlamda şiir onunla başlar.
 • Divan şiirinin nazım biçimlerini keyfine göre bozup değiştirmiş, beyit anlayışını yıkmıştır.
 • Ekrem gibi o da “Sanat, sanat içindir.”anlayışına bağlıdır.
 • Hem hece hem de aruzla şiirler yazmış, piyeslerinin de birçoğunu manzum yazmıştır. Bazıları da manzum-mensur karışıktır.
 • Tiyatrolarını daha çok okunmak için yazmıştır. Onun tiyatroları sahnede oynanmaya müsait değildir. Tiyatrolarındaki dil ağırdır.
 • Şairin dili çoğu zaman savruktur. Aşırı hayalleri anlatmak için dile dikkat edememiştir.
 • Hamit, tezatlar şairidir. Görünende görünmeyen güzellikleri aramıştır. Coşkulu, kabına sığmaz bir üslubu vardır.
 • O, şiir ve tiyatro örnekleriyle bir salon edebiyatı anlayışını benimsemiş görünmektedir.
 • Konuları, aşk, ölüm, metafizik, tabiat, vatan, millettir.
 • Şiirleri epik-lirik türdedir.

Eserleri 

Şiir:

BUNLAR O’DUR: Abdülhak Hamit Tarhan; şair bu şiirinde ölüm teması üzerinde durmuştur
DİVANELİKLERİM YAHUT BELDE: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; yazar bu şiirini Batı nazım biçimleriyle yazmıştır; şiirde yazarın Paris izlenimlerini anlatılır…
GARAM: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şair bu şiirinde hüzünlü bir aşk hikâyesini anlatmıştır…
HACLE: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şiirde ölüm teması ele alınmıştır…
İLHAM-I VATAN: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şair bu şiirinde yurt sevgisini konu edinmiştir…
MAKBER: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; yazar bu şiirini, ilk eşi Fatma Hanım’ın Beyrut’ta ölümü üzerine yazmıştır, şiirde derin bir ölüm teması işlenmiştir; yazarın en meşhur şiiridir…
ÖLÜ: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şiirde ölüm teması ele alınmıştır…
SAHRA: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; edebiyatımızdaki ilk pastoral şiirdir; yazarın ilk şiiridir; yazarın bu eserinde pastoral nitelikli şiirleri vardır; bunlar gözleme dayanmayan, kır ve köy hayatının övgüsü olan şiirleridir…
VALİDEM: Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; edebiyatımızdaki kafiyesiz ilk şiirdir; şair bu şiirinde annesini anlatmıştır…

Tiyatro:

DUHTER-İ HİNDU: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun; yazar bu oyununda uzak bir ülkede geçen bir olayı anlatmıştır…
EŞBER: Abdülhak Hamit Tarhan; aruzla yazılan ilk manzum oyun, 1880 …
FİNTEN: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun; yazarın en başarılı oyundur; 19. yüzyıl İngiltere’nde geçen bu oyunda Macbeth’in etkisi vardır…
İÇLİ KIZ: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun…
İLHAN: Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…
LİBERTE: Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…
MECERA-YI AŞK: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun; yazarın ilk tiyatro eserdir; yazarın Tarhan’daki hayatını anlattığı bir eserdir…
NESTEREN: Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun; yazar bu eserinde zalim bir hükümdara başkaldırmayı anlatır; bu eserden sonra yazarın Paris Büyükelçiliği’nde İkinci Kâtipliği görevinden alınır…
SABR U SEBAT: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun…
SARDANAPAL: Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…
TARIK YAHUT ENDÜLÜS FETHİ: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun…
TEZER: Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…
ZEYNEP: Abdülhak Hamit Tarhan; yarısı manzum, yarısı mensur oyun…

 

Finten Osmanlıca Pdf İndirİlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.