Yazar

Adile Sultan kimdir?

Hayatı 23 Mayıs 1826 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Sultan II. Mahmut’un, Zernigar Kadın Efendi’den olma kızıdır. Babasının sanat ve müziğe olan ilgisinin de etkisiyle sarayda çok iyi bir eğitim görmüştür. Hem annesini hem babasını genç yaşında […]

Yazar

Ahmet Cevdet Paşa kimdir?

Hayatı Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Lofça kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Lofça idare meclisi üyelerinden Hacı Süleyman Ağa’dır. Annesi de yine Lofça’nın köklü ailelerinden bir kadın olan Ayşe Sümbül Hanım’dır. İlk tahsilini memleketi Lofça’da yaptıktan […]

Yazar

Şeyhülislam Arif Hikmet Bey kimdir?

Hayatı 1786 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası I. Abdülhamit devri vezirlerinden Raif İsmail Paşa’nın oğlu ve Rumeli Kazaskeri İbrahim İsmet Bey’dir. İstanbul’da medrese tahsili görmüş, daha sonra müderrislik yapmıştır. 1814’te hacca gitmiş, Kudüs, Kahire, Mekke kadılıklarında […]

Yazar

Akif Paşa kimdir?

Hayatı 1787 yılında Yozgat’ın Bozok yaylasında doğmuştur. Babası Ayıntabzade Mehmet Efendi’dir. Çocukluğunda babasıyla hacca giden Akif Paşa, ilk öğrenimini Yozgat’taki hocalarından görmüştür. Yozgat’ta divan katipliği görevinde bulunmuş daha sonra İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da amcası Reis’ül Küttap […]

Yazar

Enderunlu Vasıf kimdir?

Hayatı 1771 yılında İstanbul’da doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl isminin Osman olduğu bilinmektedir. Devrin sadrazamlarından Halil Paşa ile olan akrabalık münasebeti olması iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Galatasaray Dış Enderun Mektebinde yetişmiş ardından Sultan Üçüncü Mustafa […]

Yazar

Koca Ragıp Paşa kimdir?

Hayatı 1699 yılında İstanbul’da doğmuştur. Diğer adı Mehmet olup Mehmet Ragıp Paşa olarak da bilinir. Defterhane katiplerinden Şevki Mustafa Bey’in oğludur. Orta halli bir aileden gelmiş olmasına rağmen iyi bir tahsil görmüştür. 18. yüzyılın önemli […]

Ders Notları

Sözcüklerin Anlamsal Özellikleri

Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Sözcükler, duyularla algılanabilen varlık ya da kavramları karşılıyorsa somut anlamlı sözcük; algılanamayan varlık ya da kavramları karşılıyorsa soyut anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Örneğin, Taş, ısı, ses, elektrik, koku, tat, hava […]

Türkçe

Karşıt Anlamlı Sözcük nedir?

Birbirine karşıt (zıt) durum, eylem, olgu ya da kavramları karşılayan sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı sözcükler denir. Örnek: uzun / kısa çalışkan / tembel güzel / çirkin yumuşak / sert iyi / kötü ağlamak / gülmek […]

Türkçe

Eş Anlamlı Sözcük nedir?

Aynı kavramı karşılayan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerden biri genellikle başka dillerden alınmış sözcüklerdir. Örnek deprem / yer sarsıntısı / zelzele konuk / misafir yoksul / fakir yöntem / metot; sınav […]

Yazar

Şeyyad Hamza kimdir?

Hayatı 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Lami’i Çelebi’den edindiğimiz bilgiler Akşehir ya da Sivrihisar’da yaşadığını göstermektedir. Şeyyadlık yani duvar ustalığı yapmış, Ahi teşkilatına ve tarikat çevrelerine girmiş sufi […]