Makale

Günümüzdeki Şaman Adetleri

Günümüzde halk arasında yaygın olan ve batıl inanç deyip geçtiğimiz bazı inanışların Türklerin İslamiyet’ten önce inandığı Şamanizm dininden kalmış olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Türkler hala Şaman geleneklerini devam ettiriyor. Bu gelenekler kimi yerde ilk şekliyle […]

Ders Notları

Hikaye nedir? Özellikleri nelerdir?

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların mekân ve zaman unsurlarına bağlı olarak anlatıldığı, insan yaşamından kesintiler sunan kısa, kurmaca yazı türüne hikâye (öykü) adı verilir. Hikâye, olay çevresinde gelişir ve anlatmaya bağlı bir metin türüdür. Hikâye […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Şinasi

İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826’da doğmuş, 13 Eylül 1871’de kırk beş yaşında ölmüştür. Yaşamı üzerine belgelere dayanan bilgi az olduğundan, genellikle söylentilerden yararlanılıyor. Bolulu olan babası topçu yüzbaşısı Mehmet Ağa 1829’da Osmanlı-Rus savaşı sırasında şehit […]

Fotoğraf yok
Masal

Cadı Kız – Masal

Bir varmış, bir yokmuş… Bir memlekette fukara bir adamla bir de karısı varmış. Bunlar züğürtlükten illallah derlermiş. Delikanlı bir oğlanları varmış bunların, dururken bir de kızları olmuş. Kız doğduğu gün bir eşek yemiş, ertesi gün […]

Fotoğraf yok
Muhtelif

Cahit Külebi – Batı

BATI Sen bir gölge gibi şehirden şehire Kendini kaybetmekten başka ne yaptın? Kalabalıklar ürkütür insanı, Düşünmeğe, sevmeğe fayda etmez. Yalanlar, kötülükler yüze gülmeler Ve bağlanmalar bilinmeden Ve ossaat kopup gitmeler Ve düşüncenin düşünceye çarpması Ve […]

Ders Notları

Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro

Slaytı indirmek için tıklayınız. İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte başlayan tiyatro çalışmaları Millî Edebiyat döneminde devam etmiş ve bu dönemde özel tiyatroların yanında ilk resmi tiyatromuz Darülbedâyi-i Osmânî 1914’te Pierre Antuine tarafından kurulmuştur. Buradan yetişen […]

Ders Notları

Milli Edebiyat Öğretici Metinler

MAKALE Makale Edebiyatımızda Tanzimat’tan itibaren görülmeye başlanan bir türdür. zamanla gelişme göstermiş, birçok yazar bu türde başarılı yapıtlar ortaya koymuştur. Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ziya Paşa gibi sanatçılar Tanzimat döneminde bu türde yazmış; Hüseyin Cahit […]

Fotoğraf yok
Masal

Kara Tavuk – Masal

Bir varmış bir yokmuş… Vakti zamanında çok fakir bir hamal varmış evini geçindirmekten acizmiş. Çocukları yemek bulamadıkları zaman kül kömbesi yapar yerlermiş. Bir gün fakirlik adamın canına tak demiş başını almış çıkmış gitmiş. Az gitmiş […]

Fotoğraf yok
Ders Notları

Mehmet Akif Ersoy

İstanbul’da doğdu. Babası, Fatih Camii medrese hocalarından Arnavut İpekli Tahir Efendi’dir. Ortaöğrenimini Fatih Merkez Rüştiyesinde ve Mekteb-ı Mülkiye İdadisinde gördü. Bir yandan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrendi. Ortaöğrenimini bıktırdıktan sonra Halkalı […]