Ana Sayfa

 

 

2017-2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YILLIK PLANLAR

DİKKAT ÇEKENLER

Tanzimat Edebiyatı Eser-Yazar-Tür Sözlüğü

Sembol şairler

Edebiyatımızda İlkler

LYS Edebiyat için altın bilgiler

Divan Şiirinde Akımlar

Kültür ve dil ilişkisi

Türkçenin tarihî gelişimi

İletişimin tanımı ve öğeler

Edebî türler

Cumhuriyet şiiri online test

Milli Edebiyat Eserleri online test

Edebiyatımızda ilkler online test

Sembol Şairler online test

 

 

SUNUMLAR

Tanzimat Döneminde Şiir Sunum

Reşat Nuri Güntekin Sunum

Halk Edebiyatı ve Karacaoğlan

Mesnevi- Sunum

Garip Akımı – Sunum

Anlam Olayları – Sunum